Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Solarcowboys verlaten gestaag Vlaamse zonne-energiemarkt: ‘Kwaliteitscontroles blijven noodzaak’
© O.C.B.

Solarcowboys verlaten gestaag Vlaamse zonne-energiemarkt: ‘Kwaliteitscontroles blijven noodzaak’

Een voorwaarde om als burger in Vlaanderen subsidie te krijgen bij de aanschaf van zonnpanelen is het inschakelen van een installateur met een Renewable Energy Systems Certification (RESCert)-certificaat.

Die kwaliteitsbevorderende maatregel moet de subsidie doen renderen, zo zal de achterliggende gedachte zijn. Dat roept de vraag op hoe het eigenlijk staat met de kwaliteit van pv-installaties op de Vlaamse daken, en niet alleen uit het oogpunt van optimalisatie van de opbrengst. Guido Croes van OCB is daar in algemene zin niet negatief over. ‘Maar waakzaamheid, ook wat betreft fraude, blijft geboden.’

Erkende controle-organismen
Vlaanderen kent zo’n 30 erkende controle-organismen, verenigingen zonder winstoogmerk, die zich focussen op het verzekeren van de wettelijke conformiteit van uiteenlopende technische systemen. OCB is er daar een van en behoort in omvang tot de top 3. In zijn keuringen op kwaliteit en veiligheid onderscheidt het de categorieën hefwerktuigen, drukapparatuur en elektrische installaties. Tot de laatste behoren particuliere en zakelijke installaties met zonnepanelen.

Update
‘Wij hebben over de jaren zo’n 25.000 pv-installaties gekeurd’, vertelt Croes, technisch directeur van OCB. ‘Je kunt dus zeggen dat wij enige ervaring hebben met de technologie, en een zeker inzicht in de ontwikkelingen in de markt. Als je het hebt over kwaliteit, dan is dat allereerst een kwestie van definitie. Voor ons ligt die uiteraard primair in de wettelijke kaders die zijn gesteld. In België mag een elektrische installatie pas in werking worden gesteld nadat die is gekeurd conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, kortweg AREI. Die reglementering heeft 2 jaar geleden een belangrijke update gekregen, waarbij specifieke bepalingen aangaande pv-installaties zijn opgenomen: bijvoorbeeld over de netontkoppelbeveiliging en veiligheidsonderbreking, beproevingen en metingen. Dat heeft niet noodzakelijk een fundamentele verhoging van de technische kwaliteit en veiligheid van systemen veroorzaakt, zo is mijn indruk. Maar het zorgt wel voor meer duidelijkheid en houvast in het werk, voor installateurs en voor ons.’

Fraude
Voor Croes is er absoluut geen reden om aan de bel te trekken over een structureel gebrek aan kwaliteit wat betreft de pv-installateurs in België. Het werk dat wordt opgeleverd, voldoet in 96 procent van de gevallen aan de letter van de wet. Maar er resteren nog steeds solar cowboys in de markt, waaronder ronduit malafide bedrijven. En dat leidt tot zorgelijke incidenten.

‘Zo doken er de afgelopen jaren omvormers op met een nagemaakt identificatieplaatje. Ze zagen eruit als gewone producten van gerespecteerde fabrikanten, maar waren dat niet. Dat probleem is pas geleidelijk in kaart gebracht, wij noteren de identificatienummers niet tijdens onze kwaliteitstesten. Waar ze vandaan komen, is volstrekt onduidelijk. Vaak zijn de bedrijven die ze gebruiken ook lastig te achterhalen. Ze laten zich regelmatig failliet verklaren, wisselen van btw-nummer... Bij ons zijn tot nu toe 4 dossiers bekend, dat is vast het topje van een grotere ijsberg. Toch denk ik niet dat hier sprake is van grootschalige fraude met omvormers. Gezien vanuit het enorme aantal pv-systemen dat jaarlijks wordt geïnstalleerd, zijn het incidenten. Dat maakt het echter niet minder ernstig.

Lees hier het volledige artikel ‘Kwaliteitscontroles blijven noodzaak’ in de maart 2021-editie van Solar Magazine.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
Straightforward zoekt:

Inspecteur PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Urmond, 6129 EL, 49
kWh People zoekt:

Junior Recruitment Consultant Solar

Fulltime (40 uur) - Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!