Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Waterstofpact wil van nieuw kabinet 2,5 miljard euro subsidie voor productie groene waterstof
© Solarfields

Waterstofpact wil van nieuw kabinet 2,5 miljard euro subsidie voor productie groene waterstof

De Waterstofcoalitie heeft het Waterstofpact gepresenteerd. Daarmee wordt het nieuwe kabinet gevraagd om na de verkiezingen 2,5 miljard euro subsidie beschikbaar te stellen voor de productie van groene waterstof.

De Waterstofcoalitie is een initiatief van 39 netbeheerders, koepelorganisaties – waaronder Holland Solar – energiebedrijven, overheden en natuur- en milieuorganisaties. De regeerperiode 2021-2025 is volgens de coalitie cruciaal om een inhaalslag te maken en zo te verzekeren dat Nederland meedoet in de Europese kopgroep met onder andere Duitsland, Frankrijk en België. 

Bouwstenen regeerakkoord
De Waterstofcoalitie roept op tot een Waterstofpact in het nieuwe regeerakkoord die met 5 bouwstenen de realisatie van een basisketen mogelijk moet maken. Allereerst moet er een opschalingsregeling komen voor de productie van waterstof met behulp van wind- of zonne-energie (elektrolyse), om zo de benodigde groei, kostendaling en kennisontwikkeling te realiseren. Daarnaast pleit men voor de ontwikkeling van landelijke transport- en opslaginfrastructuur vanaf 2021, ontwikkeld met nieuwe waterstofverbindingen en met hergebruik van gasleidingen.

Ten derde moet de duurzame-elektriciteitsproductie opgehoogd worden met ten minste de benodigde hoeveelheid energie om in 2030 3 tot 4 gigawatt groene waterstof op te wekken. Deze ophoging komt boven op de extra hernieuwbare energie die nodig is voor de verduurzaming van de industrie middels directe elektrificatie. Verder moet de Nederlandse sleutelrol binnen de Europese kopgroep verstevigd worden op het gebied van waterstofproductie, -infrastructuur, -import en -export door in te zetten op Europese samenwerking en innovatie. De laatste bouwsteen is het versterken van nationale en internationale samenwerkingsverbanden, om zo Nederlandse waterstoftechnologiebedrijven te verbinden en ondersteunen.

2,5 miljard euro
Met een overheidsinvestering van 2,5 miljard euro, gemiddeld 500 miljoen euro per jaar in de periode 2021-2025, wordt volgens de Waterstofcoalitie een vliegwiel gecreëerd voor de verdere groei van de Nederlandse waterstofketen.

Met dit geld wordt een capaciteit van 500 megawatt elektrolysers gebouwd en geëxploiteerd. Na 2025 zijn voor de verdere exploitatie van dit vermogen aanvullende steun en een regulerend kader nodig. De miljarden worden verder aangewend voor het realiseren van de landelijke waterstofbackbone die de Nederlandse industrieclusters verbindt en beschikking geeft over 4 cavernes voor de opslag van waterstof. Tot slot wordt het geld benut voor vraagontwikkeling en stimuleren van de overstap naar het gebruik van duurzame waterstof door de industrie.

Kostendaling
De oproep van de Waterstofcoalitie tot het verhogen van overheidsinvesteringen staat niet op zichzelf, maar wordt gekoppeld aan de realisatie van kostendaling door opschaling, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Jaar

Capaciteit totaal

Capaciteit per eenheid

Potentiële kostenreductie

2021

60 megawatt

10-20 megawatt

 

2025

500-600 megawatt

20-250 megawatt

40 procent

2030

3.000-4.000 megawatt

400-1000 megawatt

65 procent

Als aan deze financieringsvraag en kostenreductie wordt voldaan, kunnen de bedrijven binnen de Waterstofcoalitie de benodigde investeringen doen om in Nederland de waterstofketen te ontwikkelen die het mogelijk maakt in 2030 3 tot 4 gigawatt elektrolysecapaciteit te realiseren. 

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Zelfstroom Montage BV zoekt:

Vestigingsmanager

Fulltime (40 uur) - Zaandam, Ronde Tocht 48 1507 CK
Janszon BV zoekt:

Senior Project Engineer

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!