logo
wvhj2023
hero-image
28 februari 2021

Ecorys: 23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig voor behalen klimaatdoelen

Voor het behalen van de klimaatdoelen in de energietransitie zijn tot 2030 naar schatting 23.000 tot 28.000 extra medewerkers nodig. Dat blijkt uit onderzoek door Ecorys in opdracht van de NVDE.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie pleit voor een omscholingsfonds en afschaffing van het collegegeld voor mbo-techniek, met een extra bonus voor meisjes. Vakmensen verdienen meer waardering en zouden ook een titel moeten krijgen, vindt de brancheorganisatie.

24.000 mensen minder
Ecorys heeft onderzocht wat de werkgelegenheidseffecten zijn van extra klimaatbeleid. Daarvoor is het vastgestelde beleid vergeleken met een scenario waarin Nederland de doelstelling van het klimaatakkoord haalt en een scenario waarin Nederland uitkomt op 55 procent CO2-reductie in 2030.

In het rapport schat Ecorys dat deze scenario’s respectievelijk 23.000 en 28.000 extra banen zullen opleveren. Deze banen komen bovenop de bestaande groei van het aantal banen in de energietransitie. In andere sectoren zullen er ook banen verdwijnen, maar dat zijn er beduidend minder en deze mensen zijn ook niet vanzelf gekwalificeerd om de nieuwe banen in te vullen. Terwijl de vraag naar mensen toeneemt, neemt het aanbod af. Zeker voor mensen met een technische beroepsopleiding is die spanning nu al groot en zal die verder stijgen. Het aantal mbo-studenten in de techniek neemt tussen 2020 en 2030 naar verwachting af met zo’n 24.000 mensen. Ook het aantal gediplomeerden met hbo-techniek daalt.

Aanbevelingen
Ecorys doet in het rapport daarom een aantal aanbevelingen voor het beter benutten van bestaand aanbod, het vergroten van aanbod door onderwijs en het verkleinen van de mismatch tussen vraag en aanbod, bijvoorbeeld door omscholing.

‘Het vele werk aan de energietransitie is een belangrijke kans, zeker in tijden van economische crisis, maar het is ook een kritische succesvoorwaarde voor het klimaatbeleid’, stelt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. ‘Er zijn maatregelen nodig om vele jongeren en omscholers te laten zien hoe mooi het is om in de energietransitie te werken en ze daarvoor toe te rusten. Feitelijk heb je met mbo-techniek een baangarantie. Laten we bovendien het collegegeld voor mbo-techniek afschaffen en meisjes een extra bonus geven. En erken vakmensen door ze ook een titel te geven, net als op het hbo en de universiteit. Verder pleiten wij voor een omscholingsfonds, voor mensen die hun baan verliezen in de oude energievoorziening of nu bijvoorbeeld werkloos worden door de coronacrisis.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten