Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Noord-Holland biedt ruimte aan zonnepark van 100 hectare bij Zwanenburg

Provincie Noord-Holland biedt ruimte aan zonnepark van 100 hectare bij Zwanenburg

Het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Holland wil een gebied ten zuidoosten van Zwanenburg in Haarlemmermeer aanwijzen voor de realisatie van een zonnepark van 100 hectare, dat verdeeld wordt over 4 percelen.

Gedeputeerde Staten (GS) stellen dat het zonnepark past binnen de Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Zuid en sluit aan bij de ambities die zijn afgesproken in het coalitieakkoord.

Participatieronde
Het besluit van het dagelijks bestuur wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Momenteel loopt een participatieronde van de gemeente Haarlemmermeer waarin inwoners hun mening kunnen geven over wind- en zonne-energie. De initiatiefnemers achter ‘De Groene Energie Corridor’ hebben een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer. De voorlopige vergunningaanvraag moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Daarna wordt deze openbaar gemaakt via de website van de gemeente en kunnen geïnteresseerden een zienswijze indienen.

Het gaat in de plannen om ongeveer 100 hectare, verdeeld over 4 percelen. Het zonnepark is een lokaal initiatief van een aantal agrarische ondernemers in overleg met de gemeente. De initiatiefnemers willen op een deel van hun grond een zonnepark aanleggen onder de naam ‘De Groene Energie Corridor’. Het initiatief valt in een gebied dat beter bekendstaat als ‘zonnecarré’; een gebied rondom Schiphol en 1 van de 2 gebieden waar de gemeente mogelijkheden ziet om zonneparken te bouwen.

Omgevingsverordening
Om zonneparken groter dan 25 hectare mogelijk te maken, kunnen Gedeputeerde Staten gebieden aanwijzen waar zonne-energie-initiatieven kunnen komen. Dat is geregeld in de omgevingsverordening. Op deze manier wordt ruimte gegeven aan initiatieven die draagvlak hebben in de omgeving en die goed onderbouwd zijn als het gaat om inpassing in de omgeving.

Gemeente Haarlemmermeer vroeg de provincie om het gebied aan te wijzen voor de ontwikkeling van het zonnepark. Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: ‘Ik ben blij dat we een lokaal initiatief, dat in samenspraak met omgeving en de gemeente tot stand is gekomen, mogelijk kunnen maken. Het zonnepark levert bij oplevering een mooie bijdrage aan de doelen die wij hebben gesteld in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid. We houden zoveel mogelijk rekening met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten en dit plan voldoet daar helemaal aan.’

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Ikaros Solar Belgium NV zoekt:

Business Development Manager Belgium

Fulltime (40 uur) - Schoten 2900
Kieszon zoekt:

AFAS Beheerder

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!