Solar Magazine - Brussel installeert recordhoeveelheid van ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Brussel installeert recordhoeveelheid van ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen
© Alexander Sorokopud | Dreamstime.com

Brussel installeert recordhoeveelheid van ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen

Brussel heeft afgelopen kalenderjaar ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen in gebruik genomen. Nog nooit nam het Belgische gewest zoveel zonnepanelen in gebruik als in 2020. Een jaar eerder was er ook al een record.

Ten opzichte van 2019 zag Brussel de verkopen van zonnepanelen met 30 procent groeien.

2.703 nieuwe installaties
In 2020 werd een recordaantal van 2.703 installaties met zonnepanelen in gebruik genomen.

Onderstaande tabel bevat het aantal installaties dat per kalenderjaar gemonteerd is, alsook het totaal aantal opgestelde installaties.

Kalenderjaar

Aantal nieuwe installaties

Totaal aantal installaties

2012

423

2.595

2013

423

3.018

2014

124

3.142

2015

147

3.289

2016

260

3.549

2017

256

3.805

2018

668

4.473

2019

2.346

6.819

2020

2.703

9.522

Vermogen per kalenderjaar
Het geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar, en het totaal geïnstalleerde vermogen, is in onderstaande tabel weergegeven (red. uitgedrukt in megawattpiek).

Kalenderjaar

Nieuw geïnstalleerd vermogen

Cumulatief geïnstalleerd vermogen

2012

11,87

20,58

2013

26,15

46,73

2014

2,19

48,92

2015

3,80

52,72

2016

5,23

57,95

2017

9,16

67,10

2018

24,01

91,12

2019

39,38

130,50

2020

51,17

181,67

10 procent bij consumenten
Bijna 10 procent van het totaal opgestelde vermogen aan zonnepanelen bevindt zich bij particulieren, te weten 18,29 megawattpiek.

Private bedrijven zijn goed voor 82 procent en 148,75 megawattpiek aan zonnepanelen. Tot slot zijn publieke instellingen goed voor 8 procent en 14,62 megawattpiek aan zonnepanelen.

7 jaar terugverdientijd
Of de huidige installatiecijfers ook in 2021 gerealiseerd kunnen worden is nog de vraag, temeer omdat de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt Brugel per 1 januari de steun voor zonnepanelen heeft verlaagd.

Brugel herberekent elk jaar de vermenigvuldigingscoëfficiënten om ervoor te zorgen dat zonnepanelen na 7 jaar rendabel blijven. Met dit systeem weet iedere Brusselaar zeker dat hij zijn pv-installatie in 7 jaar tijd terugverdiend heeft, ongeacht het moment waarop hij beslist om erin te investeren.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Duurzame Technieken

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
Sunconnect B.V. zoekt:

Duurzaamheidsadviseur

Fulltime (40 uur) - Oudkarspel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!