Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Living lab moet Curaçao helpen over 20 jaar zonne-energie te exporteren
© Gail Johnson | Dreamstime.com

Living lab moet Curaçao helpen over 20 jaar zonne-energie te exporteren

Curaçao, TNO en University of Curaçao (UoC) starten een gezamenlijk living lab. Dat moet het eiland helpen over 20 jaar een belangrijke exporteur zijn van hernieuwbare energie in het Caribisch gebied te zijn.

In het living lab gaan de 3 partijen samenwerken met Nederlandse en Curaçaose bedrijven. De betrokken Nederlandse ondernemingen zijn Havenbedrijf Rotterdam, scheepsbouwer Damen, technologiebedrijf VDL Groep, opslagbedrijf Vopak en offshorebedrijf Van Oord. Vanuit Curaçao nemen Refineria di Kòrsou (RdK), water- en energiebedrijf Aqualectra, afvalbedrijf Selikor en ABC Busbedrijf deel.

Belangrijke werkgever
Het living lab bestaat uit een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelprogramma om de transitie naar een duurzame economie concreet te maken. Hierin werken Curaçaose en Nederlandse bedrijven samen met de kennispartners TNO en University of Curaçao (UoC). Op het eiland zijn dat behalve de RdK, ABC Busbedrijf, energiebedrijf Aqualectra en afvalbedrijf Selikor. UoC zorgt voor de lokale kennisopbouw. De proeftuin wordt ondersteund door de regering van Curaçao, het Nederlandse ministerie van Defensie, NL Works en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Curaçao en TNO werken al 2 jaar samen om innovaties op het gebied van duurzame mobiliteit en energie te versnellen door toegepast onderzoek. Voor Refineria di Kòrsou (RdK) maakte TNO een analyse van mogelijke transitiepaden in de naaste toekomst. De raffinaderij is al ruim 100 jaar een belangrijke werkgever en bron van inkomsten voor Curaçao, waarvoor op termijn duurzame activiteiten en producten toegevoegd en eventueel in de plaats moeten komen. Voor Curaçao gaat het hier om een combinatie van verduurzaming, nieuwe economische impulsen en kennisopbouw.

Zonne-energie en batterijopslag
Het Living Lab wordt een open ecosysteem waar innovaties op relatief kleine schaal beproefd worden. Daarbij gaat het erom duurzame ketens integraal te organiseren van opwek naar conversie en opslag, tot distributie en afname. Zo wordt bijvoorbeeld elektrisch busvervoer op het eiland geen losstaande oplossing, maar wordt dit onderdeel van een keten met zonne-energie en batterijopslag. Dat moet uiteindelijk uitgroeien tot een systeem van ketens waar duurzaam opgewekte elektriciteit, productie van waterstof, synthetische energiedragers, elektrificatie, opslag, decarbonisatie van de raffinaderij, biobrandstoffen en laadstations deel van uitmaken.

Het achterliggende idee is dat keteninnovaties op de schaal van het eiland sneller zijn te realiseren en bij gebleken succes ook snel zijn op te schalen. Zo kunnen nieuwe toepassingen die op Curaçao – mede dankzij grote potentie van zon- en windenergie – zijn ontwikkeld ook in de Caraïbische regio, in Nederland of elders worden toegepast. De gedachte is dat er door het living lab een voortdurende uitwisseling van ideeën en kennis is tussen Curaçao en Nederland. De bedrijven vergroten hierdoor hun afzetmarkt in de regio en ontwikkelen nieuwe exportproducten voor de Nederlandse en de wereldmarkt.

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Boss Energy Consulting zoekt:

Senior O&M Manager (Solar PV & Storage) - The Netherlands

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Ikaros Solar Belgium NV zoekt:

Business Development Manager Netherlands

Fulltime (40 uur) - Schoten 2900
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!