Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Raad van State veegt bezwaren omwonenden tegen zonnepark Kronos Solar van tafel
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com

Raad van State veegt bezwaren omwonenden tegen zonnepark Kronos Solar van tafel

De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden tegen de komst van een zonnepark van Kronos Solar in Overdinkel ongegrond verklaard. Het hoger beroep van de bezwaarmakers is ongegrond verklaard.

In oktober 2018 verleende het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser aan Kronos Solar een omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark aan de Drielandweg in Overdinkel.

21 hectare
De gronden waarop de zonnepanelen met een hoogte van 2 meter zullen worden geplaatst, hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 21 hectare. In de bijbehorende verklaring van geen bedenkingen zijn door de gemeente een aantal voorwaarden in het kader van de landschappelijke inpassing opgenomen, waaronder een minimale breedte van de groensingel/houtwal. Omwonenden stellen dat de komst van het zonnepark nadelige gevolgen heeft voor hun woon- en leefklimaat zal hebben.

De Raad van State gaat echter niet mee in die redenatie. Een lagere rechtbank verklaarde het beroep van de omwonenden tegen het zonnepark eerder al ongegrond, omdat zij geen belanghebbenden zijn, omdat zij geen gevolgen van enige betekenis zullen ondervinden van de zonneakker en de landschappelijke inpassing. De Raad van State houdt die uitspraak nu in stand.

Landschappelijke inpassing
De bezwaarmakers stellen het open karakter van het landschap en de omvang en breedte van het project van belang te vinden. De groensingel/houtwal zal op een afstand van 545 meter van hun woonpercelen worden gerealiseerd. Bij een dergelijke afstand is het volgens de Raad van State in beginsel niet aannemelijk dat gevolgen van enige betekenis zullen worden ondervonden.

Tussen de woonpercelen en het zonnepark bevinden zich agrarische percelen, houtsingels langs de Drielandweg, een bosperceel en bebouwing. Het open karakter van het landschap ter plaatse is volgens de Raad van State hierdoor beperkt. Daaruit volgt de conclusie dat de bezwaarmakers geen gevolgen van enige betekenis van de landschappelijke inpassing van het zonnepark zullen ondervinden. Het hoger beroep is volgens de Raad van State daarom ongegrond.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
kWh People zoekt:

Accountmanager PV

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Etepro B.V. zoekt:

Verkoop binnendienst

Fulltime (40 uur) - Alblasserdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!