Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Zuid-Holland: zonnewarmte een ‘vergeten’ warmtebron met grote kansen
© HRsolar

Provincie Zuid-Holland: zonnewarmte een ‘vergeten’ warmtebron met grote kansen

De uitrol van zonnewarmte (red. zonthermie) biedt grote kansen. Het is een goede aanvulling op andere duurzamewarmtebronnen in Zuid-Holland. Dat blijkt uit nieuwe onderzoek van de provincie.

Het ‘Verkennend onderzoek zonthermie Zuid-Holland’ is in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd door CE Delft.

Mooie aanvulling
‘In de huidige energieplannen (red. waaronder de Regionale Energiestrategieën, RES’en) is nog geen aandacht voor zonthermie. Dat is jammer, want we hebben veel duurzame warmte nodig om alle huizen en kassen in Zuid-Holland goed te kunnen verwarmen. Daarom doen we onderzoek naar alle soorten warmte die we daarvoor kunnen gebruiken’, stelt Arien van der Maas die namens de provincie Zuid-Holland projectleider is van het onderzoek naar zonthermie. ‘In onze provincie hebben we gelukkig veel lokale warmtebronnen zoals aardwarmte en restwarmte van de industrie. Zonthermie is daar een mooie aanvulling op als oplossing voor afgelegen gebieden die moeilijk aangesloten kunnen worden op warmte-hoofdleidingen of voor goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen. Zonthermie is efficiënt, kan een hoge temperatuur warmte leveren en zorgt voor een hogere CO2-besparing dan zonnepanelen.’

De provincie Zuid-Holland gaat naar aanleiding van het nu gepresenteerde onderzoek inzetten op het opstarten van nieuwe projecten, meer aandacht voor zonthermie in energieplannen en bovendien wordt onderzocht hoe de toepassing van zonthermie ondersteund kan worden.

Daken en parken
Tijdens het onderzoek heeft CE Delft de verschillende toepassingen en typen zonnewarmtesystemen onderzocht. De toepassingen lopen uiteen van tapwater tot ruimte- en kasverwarming en warm proceswater.

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van zonnewarmte in Zuid-Holland, is bepaald wat het potentieel is van 2 varianten: zonnecollectoren op daken en zonnewarmteparken. De potentiële opbrengst van zon-op-dak is ingeschat voor woningen in de provincie Zuid-Holland. Daarbij zijn de onderzoekers uitgegaan van algemene kengetallen voor de geschiktheid van daken, zonder dat rekening is gehouden met specifieke gegevens voor Zuid-Holland. De potentiële opbrengst van grootschalige zonnevelden in de provincie Zuid-Holland is bepaald aan de hand van een ruimtelijke analyse van de beleidskaders voor zonnevelden.

Praktische potentie
Onderstaande tabel toont voor de RES-regio’s in de provincie Zuid-Holland de potentiële zonthermische warmteopwek van zonneboilers, zonnecollectoren op daken voor ruimteverwarming, en zonthermische velden.

RES-regio
in petajoule

Warmtevraag woningen en glastuinbouw

Zonnecollectoren ruimteverwarming (dak)

Zonneboilers tapwater (dak)

Zonnevelden – Omgevingsvisie

Zonnevelden – Verruimd

Alblasserwaard

1,4

0,2-0,7

0,1-0,1

0,9

1,4

Drechtsteden

6,0

0,8-2,5

0,3-0,4

0,5

1,7

Goeree-Overflakkee

1,3

0,1-0,4

0,1-0,1

1,4

1,4

Hoeksche Waard

2,1

0,2-0,7

0,1-0,1

2,1

2,1

Holland Rijnland

16,6

1,6-4,9

0,7-0,8

2,2

9,9

Midden-Holland

9,8

0,6-2,0

0,3-0,3

2,5

8,4

Rotterdam-Den Haag

72,3

7,0-21,6

2,9-3,5

3,2

9,5

Eindtotaal

112,4

10,6-32,8

4,4-5,4

12,7

34,3

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
Etepro B.V. zoekt:

Verkoop binnendienst

Fulltime (40 uur) - Alblasserdam
4BLUE zoekt:

Supply Chain Medewerker

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 3005 a, 6604 LP Wijchen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!