logo
wvhj2023
© Wocozon
© Wocozon
11 januari 2021

Roland van der Klauw: ‘Afhaken sector dreigt, salderingsquotum zonne-energie noodzaak’

De uitrol van pv in de huursector stagneert zonder bijzondere maatregelen voor woningcorporaties, volgens Roland van der Klauw. Hij pleit onder meer voor een salderingsquotum en een redelijke terugleververdientijd.

Wocozon is een stichting zonder winstoogmerk. De organisatie realiseert zonne-energie voor woningcorporaties, van financiering en organisatie tot en met installatie en monitoring. Met zo’n 20.000 draaiende pv-installaties behoort ze tot de marktleiders in de sociale huursector. 

Schaalvergroting
‘De afgelopen jaren zagen we een enorme versnelling’, aldus directeur Van der Klauw. ‘Het volume zonnepanelen op daken van sociale huurwoningen groeit snel. Waar eerst in huizen werd gedacht, is dat nu in buurten en wijken. Die schaalvergroting komt voort uit hun verduurzamingsdoelen. Er schuilt bovendien inkoopvoordeel in massa. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor kwaliteit en veiligheid, tevens omdat op dat gebied de overheid en verzekeraars steeds stringentere eisen stellen.’

Accuraat
Als een van de actuele thema’s in zijn marktdomein noemt Van der Klauw ook monitoring. De huurcommissie bepaalde in 2020 dat huurders er zeker van moeten kunnen zijn dat de kosten die aan hen worden doorberekend voor pv kloppen. De verantwoordelijkheid voor een helder en accuraat inzicht in de opbrengst van zonne-energie-installaties ligt in die gevallen dus primair bij de woningcorporaties.

Complexer
Van der Klauw: ‘Er zijn een aantal grote corporaties die de benodigde kennis en competenties in huis hebben om al die zaken te overzien en de uitrol van pv op eigen kracht op te pakken. Voor het merendeel geldt dit echter niet. Zij vertrouwen op een partner zoals Wocozon, ook omdat de materie zowel technisch als financieel alsmaar complexer wordt. Een belangrijke factor daarin is de opkomst van pvt, dat naar onze verwachting binnen een paar jaar de dominante oplossing wordt in de energietransitie van onze sector.’

Links- of rechtsom
Een van de grote zorgen van Van der Klauw is de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2023 die momenteel in Den Haag voorligt. Wocozon maakt zich – samen met andere pv-aanbieders voor woningcorporaties, Aedes, de Woonbond en de Stroomversnelling – hard voor aanpassing van de huidige plannen.

‘Hierin wordt geen rekening gehouden met de sociale huursector. De terugverdientijd van 7 jaar die Wiebes als uitgangspunt neemt, is logisch voor huiseigenaren. Bij onze projecten is financiering voor 2 tot 3 keer zolang echter gangbaar. De investering van de corporatie moet, ongeacht de financiële constructie, immers altijd links- of rechtsom worden terugverdiend. Tegelijkertijd moet de energierekening van de huurder van jaar 1 tot en met jaar 20 omlaag, anders doet die niet mee. Daarom pleiten wij nu voor het invoeren van een salderingsquotum van 2.500 kilowattuur voor normale en 6.000 kilowattuur voor all-electric-woningen. Daarnaast is het van groot belang dat een redelijke terugleververgoeding wordt verzekerd. Wiebes ging bij invoering uit van een percentage van het consumententarief voor elektriciteit, en niet de spotmarktprijs, een term die steeds vaker valt. Dat moet zo blijven. Gaat dat alles niet lukken, dan moeten er andere passende subsidies komen voor onze sector. Is dat niet het geval dan haakt die af, worden sociale huurders buitenspel gezet in de energietransitie en mist Nederland een belangrijke verduurzamingsslag.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten