Solar Magazine - 6,6 procent van elektriciteit in Nederland afkomstig van zonnepanelen, ruim kwart van stroom is duurzaam
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
6,6 procent van elektriciteit in Nederland afkomstig van zonnepanelen, ruim kwart van stroom is duurzaam
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

6,6 procent van elektriciteit in Nederland afkomstig van zonnepanelen, ruim kwart van stroom is duurzaam

6,6 procent van de elektriciteit was in Nederland afgelopen kalenderjaar afkomstig van zonnepanelen. Inmiddels komt meer dan een kwart van de stroom in Nederland van hernieuwbare-energiebronnen.

In het Klimaatakkoord heeft Nederland de ambitie opgenomen dat in 2030 het aandeel duurzame stroom op gemiddeld 70 procent moet liggen. De hoeveel hernieuwbare stroom in de elektriciteitsmix is nu ruim 26 procent tegen 18,3 procent in 2019. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

26,3 procent stroom duurzaam
Onderstaande tabel toont de opwek van elektriciteit in Nederland, 26,3 procent van de opgewekte stroom is duurzaam.

Energiebron

Percentage

Conventioneel

73,8 procent

Wind-op-land

7,9 procent

Zonnepanelen

6,6 procent

Biomassa

6,6 procent

Wind-op-zee

5,1 procent

Waterkracht

0,1 procent

24 procent energie duurzaam
De hoeveelheid in Nederland opgewekte duurzame energie, dus stroom én warmte, groeide in 2020 met 24 procent. In energiehoeveelheid is dat 36 petajoule. Deze groei is vergelijkbaar met de energiebehoefte van 300.000 Nederlanders, oftewel de steden Nijmegen en Leeuwarden samen.

Ingezoomd op de stroomproductie steeg het aandeel hernieuwbare elektriciteit van 18 procent tot ruim 26 procent. De weersafhankelijkheid is ook terug te zien in de cijfers, met forse pieken in de stroomproductie, maar ook stevige dalen. De toename van het aantal zonnepanelen en windmolens was een belangrijke aanjager van de groei. Energieopwek.nl rekent daarbij met een stijging van zoncapaciteit van zo’n 35 procent. Op land groeide het windvermogen met zo’n 13 procent; via nieuwe windmolens en oudere exemplaren die zijn vervangen door nieuwe windmolens met een groter vermogen. Op zee zorgde de oplevering van windpark Borssele voor een flinke toename. Ook de gestage oplevering van windmolens van het offshorewindpark dat Shell en Eneco bouwen, droeg bij aan de groei van windstroom.

Hernieuwbare energie per maand
Maand op maand groeide de hoeveelheid hernieuwbare energie, meestal met percentages in dubbele cijfers. Februari was met 34 procent de hardste groeier. Die maand was een stuk kouder dan vorig jaar, waardoor warmtepompen flink meetelden en er veel biomassa werd gebruikt. Ook had de maand een schrikkeldag. Januari pluste met 4 procent het minst. 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Sales Representative

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
DMEGC zoekt:

Benelux Sales Director

Fulltime (40 uur) - Fulltiem
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!