logo
wvhj2023
hero-image
1 december 2020

Geschillencommissie: consument moet na ingebruikname zonnepanelen betalen voor afsluiten gas

Het verzegelen van een gasmeter is niet veilig genoeg en een consument moet daarom de netbeheerder gewoon betalen voor het afsluiten van de gasaansluiting. Die uitspraak heeft De Geschillencommissie gedaan.

Een consument die zonnepanelen en een warmtepomp in gebruik heeft genomen, maakt geen gebruik meer van zijn gasaansluiting. Daar wilde de consument de gasmeter laten verzegelen, maar volgens de netbeheerder aan wie de consument opdracht had gegeven, kan dit vanwege veiligheidsredenen niet. De gasmeter kan alleen verwijderd worden à 732,05 euro. Dit wordt onderbouwd door de stelling van KIWA dat er mogelijk problemen kunnen ontstaan als de leiding vanaf de hoofdleiding in de straat niet wordt opgegraven.

Veiligheidsaspecten
De consument vindt het bedrag voor de verwijdering te hoog en wil de helft van het bedrag betalen. De netbeheerder stelt dat de consument een overeenkomst voor de gasaansluiting had. Uit de bijbehorende algemene voorwaarden en Tarievencode Gas blijkt dat als de consument de overeenkomst beëindigt, de netbeheerder verplicht is om de kosten van de verwijdering bij de consument in rekening te brengen. De consument is verplicht deze kosten te betalen.

De Geschillencommissie heeft nu geoordeeld dat het verzegelen van de gasmeter inderdaad niet mogelijk is, gelet op veiligheidsaspecten. De consument heeft geen andere keus dan akkoord te gaan met de netbeheerder. Hij is namelijk gebonden aan de met hem gesloten overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Evidente onredelijkheid
Het is volgens De Geschillencommissie niet aan haar om het door de netbeheerder in rekening gebrachte tarief te toetsen, anders dan op evidente onredelijkheid. Naar het oordeel van de commissie is daarvan in dit geval geen sprake. De consument is dan ook gebonden aan de met de netbeheerder gesloten overeenkomst en de commissie kan daaraan niets afdoen. De klacht is volgens De Geschillencommissie dan ook ongegrond.

Wel is op de zitting aan de orde gekomen dat in dit geval feitelijk geen sprake is geweest van algehele verwijdering van de gasaansluiting. Ter zitting heeft de netbeheerder toegezegd dit te zullen nagaan, en voor het geval mocht blijken dat de werkzaamheden niet geheel zijn uitgevoerd, er zorg voor te dragen dat dit alsnog gebeurt.

Minister Wiebes wil verwijderkosten tijdelijk verrekenen in algemene periodieke aansluittarief

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer eind november geïnformeerd met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en met de netbeheerders overlegd te hebben over de onduidelijkheid van de kosten voor het afsluiten van gasaansluitingen bij consumenten.

Na gesprekken met de ACM en de netbeheerders heeft Wiebes geconcludeerd dat het niet mogelijk is om op korte termijn de onduidelijkheid over de verwijderkosten volledig weg te nemen. Althans niet in het geval dat er wordt vastgehouden aan de kostenverdeling zoals is opgenomen in de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas, die de 50-50-verdeling regelt waar Tweede Kamer zich al in maart 2019 via een motie voor uitgesproken heeft.

Wijziging Tarievencode Gas
De Gaswet is inmiddels aangepast en op 1 oktober 2020 is de wijziging van de regeling ‘Tariefstructuren en voorwaarden gas’ in werking getreden. De laatste stap die nu nog uitgevoerd dient te worden is de wijziging van de Tarievencode Gas door de ACM. Wanneer de ACM de Tarievencode Gas heeft gewijzigd, wordt slechts de helft van de afsluitkosten in rekening gebracht bij de bewoner.

Tijdelijk volledig verrekenen
Maar minister Wiebes wil voor de korte termijn nog een stapje verdergaan. ‘Onduidelijkheid over kosten kan vertragend werken voor de energietransitie, daarom kies ik ervoor om de procedure in gang te zetten om de verwijderkosten tijdelijk volledig te verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief’, aldus de minister eind november tegenover de Tweede Kamer. ‘Hiermee wordt geregeld dat afnemers die hun gasaansluiting willen beëindigen in alle gevallen geen rekening hoeven te betalen en de netbeheerders de kosten voor de werkzaamheden mogen verrekenen in de het periodieke aansluittarief. Op deze manier wordt geregeld dat de netbeheerders een redelijke vergoeding krijgen voor de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren.’

‘De gekozen tijdelijke oplossing voor de korte termijn heeft ook nadelen’, vervolgt Wiebes. ‘Bij het opstellen van de nieuwe Energiewet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen zal met het oog op de energietransitie opnieuw worden gekeken naar de verdeling van kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen. Zolang het gaat om een relatief beperkt aantal afnemers die hun gasaansluiting willen beëindigen, zal het effect van deze tijdelijke oplossing op het periodieke aansluittarief voor de achterblijvers beperkt zijn. Echter, het is de verwachting dat dit aantal op gaat lopen als gevolg van de energietransitie.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten