Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Amstelveen presenteert visie op zonne-energie: pas op langere termijn zonneparken
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Amstelveen presenteert visie op zonne-energie: pas op langere termijn zonneparken

Amstelveen heeft de ‘Visie op zonne-energie’ gepresenteerd. De gemeente ziet kansen op grote daken en in combinatie met infrastructuur; pas op langere termijn behoort zon op de grond tot de mogelijkheden.

In de visie stelt de gemeente duidelijke randvoorwaarden voor zonneparken, bijvoorbeeld over het al benut hebben van minder ingrijpende mogelijkheden voor zonne-energie, draagvlak onder bewoners en gebruikers van een gebied, landschappelijke inpassing en biodiversiteit.

3 uitgangspunten
In de visie zijn 3 ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd. Allereerst moeten natuur- en landschapswaarden in stand blijven of worden versterkt. Flora en fauna worden niet negatief beïnvloed door de komst van zonnepanelen, en waar mogelijk versterkt. Grootschalige opwek in landschappelijk, ecologisch of cultuurhistorisch waardevol gebied wordt uitgesloten.

Ten tweede moet ruimte multifunctioneel worden gebruikt. De grond onder de zonnepanelen moet ook nog voor andere doeleinden worden gebruikt. Zonnepanelen zijn dus altijd ondergeschikt aan de primaire functie en zijn complementair aan de primaire functie. Tot slot wordt zonne-energie altijd goed ingepast in de omgeving. Locatie-specifieke aspecten dienen te worden betrokken bij het ontwerp voor de inrichting.

De zonne-trap
Amstelveen heeft in de visie ook een zogenaamde zonne-trap opgenomen die bestaat uit 4 treden. Des te lager de trede in de zonnetrap, des te meer gezocht moet worden naar kansen/combinaties die de omgeving biedt voor de hogere treden van de trap. Als er toch gezocht wordt naar een mogelijkheid van zonne-energie in een lagere trede van de zonnetrap (trede 3/4), dan moet aangetoond worden dat mogelijkheden in de hogere treden van de trap zich niet meer voordoen.

De 4 traptreden zijn:

  1. Zon op daken van gebouwen – Dakgebonden: gebouwen nemen een primaire functie van gronden in.
  2. Concrete (bestaande) kansen benutten – Grondgebonden: concrete kansen liggen op plekken waar multifunctioneel ruimtegebruik goed inpasbaar is. Vaak is dat kleinschalig. Voor grootschalige energieopwek gaat het om locaties waar momenteel al een primaire ruimtelijke functie (zoals een parkeerplaats) aanwezig is of om locaties die door een primaire functie zijn omsloten waardoor mogelijkheden beperkt zijn (zoals een berm).
  3. Nieuwe kansen creëren – Grondgebonden: combinaties met nieuwe functies creëren. Hierbij geldt dat zonnepanelen op gronden kunnen worden geplaatst waar ze waarde toevoegen aan nieuw gecreëerde primaire functies zoals een (braakliggend) terrein waarbij zonnepanelen voor een bepaalde periode op een dag schaduw creëren voor een nieuw agrarisch gewas dat hier behoefte aan heeft.
  4. Grootschalige zonneweiden als primair grondgebruik: in principe is deze trede uitgesloten. Echter, in de Noorder Legmeerpolder-Oost kan na realisatie van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) met voldoende zon op dak overwogen worden zonneweiden toe te staan.
Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Marketing Communicatie Professional

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Fimer zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Rotterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!