Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Essent: schrap Opslag Duurzame Energie (ODE) voor groene stroom uit zonnepanelen
© Essent

Essent: schrap Opslag Duurzame Energie (ODE) voor groene stroom uit zonnepanelen

Essent heeft een alternatief plan gepresenteerd voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) die huishoudens en bedrijven betalen op de energierekening. Het bedrijf wil de ODE schrappen voor groene stroom en groen gas.

De ODE is een belasting op elektriciteit en aardgas om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Sinds dit jaar dragen huishoudens minder bij aan de ODE, want consumenten dragen vanaf 2020 een derde bij aan de ODE en bedrijven twee derde. In 2019 droegen huishoudens en bedrijven nog allebei de helft bij.

170 euro
Door de ODE op stroom uit onder meer zonnepanelen en windmolens te schrappen, wil Essent het maken van duurzame keuzen stimuleren en belonen.

De marktleider wil de heffing schrappen voor wie kiest voor groene stroom en groen gas. Daarnaast moet het bedrag omlaag voor wie voor een van beide kiest. Het liefst zo snel mogelijk. Volgens het energiebedrijf is deze aanpassing nodig om huishoudens en bedrijven te stimuleren duurzame keuzen te maken en te laten zien dat zij zelf invloed hebben op een betaalbare energierekening. Het voorstel scheelt huishoudens volgens de berekeningen van  Essent tot wel 170 euro per jaar.

Verdelen per belastingschijf
Door de ODE niet te baseren op hoeveel iemand consumeert, maar op de CO2-inhoud van de ingekochte energie, komt er volgens Essent een systeem waarbij de vervuiler betaalt en groen vanuit de markt aangewakkerd wordt. Door het gebruik van groene energie te belonen, verwacht Essent dat deze energie een hogere marktprijs krijgt en dat er daarmee meer investeringen in duurzame energie komen. ‘De verbeterde rentabiliteit voor groene energie zorgt er uiteindelijk voor dat hier minder subsidie aan uitgegeven hoeft te worden’, aldus het voorstel van Essent.

In het voorstel van Essent wordt de prijs van de CO2-afhankelijke ODE bepaald door de beoogde ODE-inkomsten te verdelen per belastingschijf en te delen door de CO2-uitstoot per belastingschijf. In de berekening is rekening gehouden met de huidige verdeling van de ODE tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Door de gehanteerde berekeningsmethode blijven de opbrengsten voor de ODE gelijk. Wat de daadwerkelijke CO2-prijs wordt, en of hierin onderscheid bestaat tussen sectoren, is volgens Essent een politieke keuze. Het voorstel is bedoeld om de systematiek achter het idee nader toe te lichten. De berekeningen van het voorstel zijn nagerekend door Berenschot.

Rem op draagvlak
Essent vindt dat de huidige belasting van de energierekening met de ODE het verkeerde signaal afgeeft. ‘Nu houdt de ODE geen rekening met het soort energie dat je verbruikt. Of het nu grijs is of groen, je betaalt hoe dan ook. Dat zet een rem op het draagvlak voor de energietransitie. Ik wil mijn 2,5 miljoen klanten het perspectief geven dat verduurzamen loont’, aldus Patrick Lammers, chief executive officer van Essent. ‘Het zou mooi zijn als de ODE zo snel mogelijk aangepast wordt, zodat mensen gaan nadenken over duurzame alternatieven en hopelijk zelf de energietransitie gaan aanjagen door te kiezen voor groen. Met dit voorstel stijgt de vraag naar duurzame energie, waardoor investeringen in duurzame-energieprojecten sneller zijn terug te verdienen en minder subsidie nodig hebben. Een win-win: consumenten en bedrijven investeren in de energietransitie en verlagen tegelijkertijd hun energierekening én de subsidiepot.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Fimer zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Rotterdam
Zonnegilde B.V. zoekt:

Leerling Monteur PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!