Solar Magazine - SDE++: boete bij niet uitvoeren CO2-opvang en -afslag (CCS-)projecten
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE++: boete bij niet uitvoeren CO2-opvang en -afslag (CCS-)projecten
© Rijksoverheid

SDE++: boete bij niet uitvoeren CO2-opvang en -afslag (CCS-)projecten

De definitieve voorwaarden van de SDE++ zijn bekend. Bedrijven die subsidie krijgen voor nieuwe CCS-installaties maar deze niet daadwerkelijk bouwen, kunnen rekenen op een boete van maximaal 2 procent.

De oude subsidieregeling SDE+ wordt vanaf komend najaar verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De eerste ronde opent op 24 november 2020 en er is 5 miljard euro beschikbaar. Naast hernieuwbare-energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie, waaronder ook CO2-opvang en -afslag (CCS).

Boete bij niet uitvoeren
Nieuw is dat binnen de subsidieregeling voor projecten met een budgetbeslag groter dan 400 miljoen euro een subsidiebeschikking onder opschortende voorwaarde wordt verstrekt. Die opschortende voorwaarde is dat binnen 2 weken na het afgeven van de subsidiebeschikking een ondertekende uitvoeringsovereenkomst aan de Staat moet worden overlegd.

Voor CCS-projecten is er zelfs geen ondergrens en geldt deze eis voor alle nieuwe installaties. Bovendien moet binnen 4 weken na het afgeven van de subsidiebeschikking een bankgarantie die voortvloeit uit de uitvoeringsovereenkomst aan de Staat worden overgelegd. In de uitvoeringsovereenkomst verplicht de producent zich tot het realiseren van het project binnen de vastgestelde maximale termijn, op straffe van een boete van maximaal 2 procent van het beschikte bedrag. Deze regel is ingesteld om te voorkomen dat projecten een groot deel van het beschikbare budget kunnen reserveren, zonder dat deze tot uitvoering komen. Voor kleinere projecten zou de uitvoeringsovereenkomst een onevenredig risico met zich meebrengen en realisatie juist bemoeilijken. De opschortende voorwaarde van een uitvoeringsovereenkomst is niet van toepassing op grootschalige, onder de Rijkscoördinatieregeling vallende windenergieprojecten.

IJkmoment
Om te voorkomen dat projecten lang budgetreserveringen vasthouden terwijl ze niet of niet op tijd worden gerealiseerd, geldt er een ijkmoment na 18 maanden. Voor CCS-projecten geldt een termijn van 30 maanden. Op die datum moeten de opdrachten voor de bouw van de installatie van de projecten zijn verstrekt.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
enie.nl zoekt:

Installatiepartner Zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Regio Noord, Midden en Zuid Nederland
IZEN zoekt:

Projectleider EPC

Fulltime (40 uur) - Lille, België
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!