logo
wvhj2023
© D66 | Elian Kars © Dreamstime.com
© D66 | Elian Kars © Dreamstime.com
21 september 2020

Verkiezingsprogramma D66: zonnepanelen verplicht bij nieuwbouw en renovaties

Wouter Koolmees heeft namens D66 het voorlopige verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen die plaatsvinden in maart 2021. De partij wil zonnepanelen verplichten bij nieuwbouw en renovaties.

D66-leider Sigrid Kaag kreeg het programma ‘Een nieuw begin. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’ uit handen van Wouter Koolmees, de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Centraal in het programma staat de belofte van gelijke kansen op een goede toekomst voor iedereen in Nederland.

Geen dak onbenut
In het hoofdstuk Energie voor de toekomst is er uitgebreid aandacht voor zonne-energie. ‘We willen dat mensen grip kunnen hebben op hun energierekening, door schone-energieopwekking dicht bij huis te stimuleren’, aldus het verkiezingsprogramma. ‘Geen dak blijft onbenut voor zonnepanelen. Zelf thuis zonne-energie opwekken zal nog niet de totale energievraag dekken. Daarom geven we ruimte aan de ontwikkeling van alle vormen van schone energie. De vraag naar schone energie is te belangrijk om met strenge regels te verhinderen. We willen dat mensen zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn om zelf schone energie op te wekken. We zien een rol voor energiecollectieven en buurtwindmolens. Meepraten en meeprofiteren van bewoners staat centraal. Zo moeten provincies ook kunnen eisen dat mensen die in de buurt wonen van een windmolen meeprofiteren van de opbrengsten.

Ruimte voor grote zonne-energievelden
Binnen de afspraken van de zonneladder wil D66 ruimte bieden aan grote zonne-energievelden. ‘Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van grote windmolenparken. Door die bij elkaar te plaatsen op een aantal plekken in het land beperken we overlast en beschermen we het uitzicht over het Nederlandse landschap. We stimuleren ruimtebesparing door zonnepanelen te leggen op daken en gevels. In de Omgevingswet is meer flexibiliteit nodig om dit toe te passen.’

Verplicht
‘De aanleg van zonnepanelen bij nieuwbouw en renovaties wordt verplicht bij grote daken, P&R-locaties, taluds langs wegen en overige ongebruikte ruimte’, vervolgt de partij. ‘Bij bestaande distributiecentra moet een haalbaarheidsstudie worden gedaan voor een zonnedak. De overheid geeft het goede voorbeeld en legt op al haar daken panelen waar dat kan. Daarnaast benutten we de kansen voor zonnepanelen op water, waarbij rekening gehouden moet worden met de plaatselijke natuur.’

Zonnepanelen doorgeven
D66 pleit in haar verkiezingsprogramma voor een gebouwgebonden financiering, waarmee de financiering van bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp en isolatie gebonden zijn aan gebouwen in plaats van personen. Zo blijft een huiseigenaar na verkoop van de woning niet met een restschuld achter en kunnen zonnepanelen doorgeven worden aan de nieuwe bewoner.

Zonnewarmte
Ook is er aandacht voor zonnewarmte. In het partijprogramma pleit D66 namelijk voor de uitrol van duurzame warmte. ‘We helpen veelbelovende duurzame warmtebronnen met subsidies over de marktdrempel, zodat ze snel betaalbaar worden en zonder staatssteun verder kunnen. Zo kunnen warmtepompen, zonnethermie, restwarmte uit datacenters, geothermie en aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) snel tot ontwikkeling komen.’

Eerlijk en groen herstel
Volgens lijsttrekker Kaag zit het verkiezingsprogramma al met al ‘boordevol keuzen voor een modern, eerlijk en groen herstel’ na de coronacrisis. ‘Wij investeren in een rijke schooldag voor ieder kind en in gratis kinderopvang. In de bouw van een miljoen huizen. In kennis en innovatie. In waardering voor mensen die publiek werk doen, zoals de leraar en de zorgverlener. Wij nemen voluit de verantwoordelijkheid voor een groene toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, onder andere door te investeren in onze natuur en in duizenden windmolens.’

De leden van D66 zullen het verkiezingsprogramma op het najaarscongres van 28 november definitief vaststellen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten