Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Noord-Holland presenteert Actieprogramma Klimaat: volop aandacht voor zonne-energie

Noord-Holland presenteert Actieprogramma Klimaat: volop aandacht voor zonne-energie

De provincie Noord-Holland scherpt haaar klimaatmaatregelen verder aan en trekt deze coalitieperiode bijna 73 miljoen euro uit om klimaatneutraal te worden. Een en ander staat in het Actieprogramma Klimaat.

Het Actieprogramma Klimaat focust op 5 thema’s, die alle werkzaamheden van de provincie raken: duurzame-elektriciteitsopwekking, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit.

Zonne-energie
Voor zonne-energie staan er een aantal actiepunten in het programma, waarvan een groot gedeelte momenteel al uitgevoerd wordt:

  • ‘Aanjager grootschalig zon op daken’: de provincie stimuleert en helpt bedrijven en agrarische ondernemingen om meer zonne-energie op te wekken. Dit gebeurt in samenwerking met LTO, Liander, Rabobank en gemeenten. Het huidige traject loopt door tot en met 2021. ‘Gedurende het laatste projectjaar evalueren we met partners de resultaten en werken we uit of en op welke manier we dit proces vervolgen’, aldus de provincie in het actieprogramma.
  • Meervoudig gebruik van ruimte: bijvoorbeeld zonnepanelen op parkeerterreinen. De provincie hierover: ‘Om deze ontwikkeling te stimuleren, ontwikkelen we een tool die de kansen van ‘zon-parkeren’ in Noord-Holland laat zien. Meervoudig ruimtegebruik met zonne-energie is ook een uitgangspunt in de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Zo ziet de IJsselmeerregio kansen om zonne-energie op het IJsselmeer op te wekken. In de RES’en zijn ook mogelijkheden opgenomen om zonne- en windenergie te combineren met het verbeteren van de biodiversiteit.’
  • Opwekken van duurzame elektriciteit op eigen grond van de provincie: langs de Jaagweg in Koggenland wil de provincie bijvoorbeeld een zonneweide realiseren. Goede inpassing in het landschap staat daarbij voorop, net als het vergroten van de biodiversiteit en participatie van inwoners. In de eerste helft van 2021 vindt de gunning aan een marktpartij plaats.
  • Zonnepanelen bij scholen: om die potentie van zonnepanelen op schooldaken in Noord-Holland te benutten, financiert men de stichting Schooldakrevolutie. Deze stichting maakt inzichtelijk op welke schooldaken zonnepanelen kunnen komen en begeleidt schoolbesturen bij het realiseren van zonnedaken. De provincie hierover: ‘Mede op basis van de resultaten bekijken we of we de samenwerking met de stichting Schooldakrevolutie voortzetten.’
  • Zonne-energie langs provinciale wegen: de provincie test (zon-geluidsschermen) en zonnepanelen op overhoeken, bermen en taluds. ‘In de loop van 2020 bepalen we aan de hand van de uitkomsten of en hoe we hiermee verdergaan’, aldus de provincie.
  • Omgevingsfonds: ‘Bij grootschalige windparken op land en of zonneparken eisen wij dat de initiatiefnemers een Omgevingsfonds instellen’, schrijft de provincie in het actieprogramma. ‘Zo’n fonds kan lokale opgaven op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid en landschap financieren. Denk aan de plaatsing van zonnepanelen bij omliggende sportverenigingen of scholen, de aanleg van een glasvezelnetwerk of aan financiële participatie van omwonenden. Op die manier dragen de fondsen bij aan een meer evenwichtige verdeling van lusten en lasten in de omgeving van deze ontwikkelingen.’

Waterstof
Maar de provincie zet niet alleen in op zonne-energie. Men gaat ook sterk inzetten op het ontwikkelen van waterstof als alternatief voor gas. De provincie ziet kansen voor aardwarmte en maakt zich hard voor de aanleg en uitbreiding van elektriciteits- en andere energienetwerken. Daarnaast wil zij grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en de voedselvoorziening verduurzamen.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Business Controller Duurzame Projecten

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Zonnegilde B.V. zoekt:

Elektromonteur PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!