Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Visie zonne-energie Boxtel: ruimte voor 50 hectare zonneparken
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Visie zonne-energie Boxtel: ruimte voor 50 hectare zonneparken

De gemeente Boxtel heeft met de visie zon- en windenergie ook het afwegingskader voor zonneparken vastgesteld. In de visie geeft het college aan hoeveel, waar en hoe zonneparken in de eerste fase worden toegestaan.

Voor windenergie is het potentieel in beeld gebracht. Aan de hand van nader onderzoek en overleg met de buurgemeenten, grondeigenaren en de netwerkbeheerder wordt het afwegingskader nog nader uitgewerkt.

Op korte termijn zonneparken
Wethouder Peter van de Wiel: ‘Met deze visie zetten we een goede stap naar een energieneutraal Boxtel in 2030. We kunnen nu op korte termijn aan de slag met het realiseren van zonneparken. Ik nodig initiatiefnemers dan ook van harte uit om hun plannen op te stellen en in te dienen.’

De gemeenteraad stelt de visie vast in de vergadering van 22 september aanstaande. De visie biedt initiatiefnemers van zonne-energieprojecten, college en de gemeenteraad handvatten om de plannen aan te toetsen. In de gemeente Boxtel is in de eerste fase ruimte voor maximaal 50 hectare zonneparken van maximaal 50 megawatt in de gehele gemeente. Elk park mag niet groter zijn dan 20 hectare. In de visie zijn de voorwaarden opgenomen waaraan initiatieven moeten voldoen.

Trede 2
Ingediende initiatieven worden ook getoetst aan de zogeheten zonneladder. Deze ladder geeft aan dat eerst het potentieel aan zonnepanelen op daken moet worden benut (trede 1). Vervolgens komen zonneparken nabij stedelijk gebied in aanmerking (trede 2). In de laatste plaats wordt gekeken naar de mogelijkheden voor zonneparken in het buitengebied (trede 3).

Boxtel neemt in eerste instantie alleen initiatieven uit trede 2 in behandeling. Als de beschikbare 50 hectare niet wordt benut, komen de hoogst scorende initiatieven in trede 3 in aanmerking. In de visie is door middel van 6 stappen de beoordeling van initiatieven beschreven. Bij die beoordeling wordt onder meer getoetst op:

  • Welke manier de omgeving participeert in het project.
  • Toename van de biodiversiteit op en direct nabij de projectlocatie.
  • De borging van de ruimtelijke kwaliteit van het zonnepark.
  • De maatschappelijke kosten voor inpassing op het elektriciteitsnetwerk.
  • Toename van de recreatieve en toeristische waarde.
  • Invulling van de waterbergingsfunctie in een gebied met een waterbergingsopgave.
  • Afname van de stikstofdepositie in een zone van 1 kilometer rondom de Kampina.

Werkgroep
Volgens planning kunnen initiatiefnemers in het vierde kwartaal van dit jaar hun plannen indienen. Een (delegatie van de) werkgroep – aangevuld met onafhankelijke deskundigen – beoordeelt de ingediende verzoeken op ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Het college stelt op basis van de adviezen van de werkgroep de voorkeursvolgorde op van de ingediende plannen. De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor zonneparken buiten de bebouwde kom groter dan 1,5 hectare of een bebouwingsoppervlakte groter dan 2.500 vierkante meter.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Growatt New Energy B.V. zoekt:

Aftersales support/klantenservice

Fulltime (40 uur) - Dalkruidbaan 107,2908KC Capelle aan den ijssel
kWh People zoekt:

Senior Advisor Renewables

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!