Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Leeuwarden boos op provinciebestuur: verbod zonneparken brengt doelstelling in gevaar
© GroenLeven

Gemeente Leeuwarden boos op provinciebestuur: verbod zonneparken brengt doelstelling in gevaar

De gemeente Leeuwarden heeft het provinciebestuur van Friesland per brief geïnformeerd ontstemd te zijn over het tijdelijke verbod voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond.

De provincie Friesland besloot begin juni om per 3 juni geen nieuwe zonneparken op landbouwgrond toe te staan tot de wijziging van de Verordening Romte is afgerond. Deze bevat een Zonneladder die aangeeft in welke prioriteitsvolgorde op welke locaties zonneparken kunnen komen.

Zienswijze tegen provinciale plannen
De voorgestelde wijzigingen van de Verordening Romte leiden er volgens de gemeente Leeuwarden toe dat de ambities op het gebied van de energietransitie niet kunnen worden behaald. Verder stelt de gemeente dat de aanpassingen de afspraken doorkruisen die in het verleden zijn gemaakt tussen het Rijk, de provincie en gemeente Leeuwarden, zoals vastgelegd in het ‘Plan voor de Zon’. Aan indieners van plannen voor zonneparken wordt bovendien een onderzoeksplicht opgelegd, die met name voor initiatieven vanuit burgers te zwaar en onhaalbaar is. Om deze redenen heeft het gemeentecollege besloten een zienswijze in te dienen bij de provincie.

Plan voor de zon
In een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland schrijft het gemeentebestuur het volgende: ‘Wij betreuren het dat de concept-aanpassingen in de Verordening Romte voorbijgaan aan onze afgesproken intentie om gezamenlijk op te trekken in de Energietransitie. Wij stellen voor om de resultaten van onze gesprekken in het kader van de Regionale  Energiestrategie af te wachten, alvorens u de voorgestelde wijziging in de Verordening Romte doorvoert. Uw voorgenomen wijziging van de verordening Romte plaatst ons voor het probleem welke alternatieve energiemix voor Leeuwarden dan nog te realiseren zou zijn om de benodigde stroom duurzaam op te wekken, waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.’

Het eerder genoemde ‘Plan voor de Zon’ is vastgesteld voor een periode van 15 jaar. In voorgestelde wijziging van de Verordening Romte is opgenomen dat slechts onder voorwaarden nog gebruikgemaakt kan worden van de mogelijkheden die het ‘Plan voor de Zon’ biedt. ‘Met deze bepaling doorkruist u de afspraken die het resultaat waren van een zorgvuldig doorlopen bestuurlijk en juridisch proces, een proces dat is doorlopen met het ministerie, uw provincie en onze gemeente’, aldus de gemeente in de brief aan de provincie. ‘De realisatie van  grondopstellingen is essentieel voor het behalen van onze ambitie. Met alleen zonnepanelen op daken zal naar verwachting slechts de opwekking van circa 50 procent van de benodigde duurzame stroom voor Leeuwarden in 2030 haalbaar zijn. De verordening gaat uit van een ladder die suggereert dat eerst alle daken moeten worden gebruikt voor zonnepanelen, pas daarna grondopstellingen, en als laatste landbouwgrond. Met de kennis van nu is bekend dat een mix van locatietypes nodig is, inclusief alle types grondopstellingen, om de ambities te behalen. In deze mix zal in werkelijkheid maar 1 procent van de landbouwgrond nodig zijn.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Marketing Communicatie Professional

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
JansZon B.V. zoekt:

Projectleider Zonne-energie

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!