Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg: 1,1 tot 1,9 terawattuur duurzame elektriciteit
© Fabian Plock | Dreamstime.com

Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg: 1,1 tot 1,9 terawattuur duurzame elektriciteit

Zuid-Limburg wil in 2030 maximaal 1,9 terawattuur duurzame elektriciteit opwekken. In de concept Regionale Energiestrategie (RES) doet de regio een bod van 1,1 terawattuur dat kan oplopen tot 1,9 terawattuur.

Het aanbod van de RES-regio is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030. Het aanbod is gedaan door 3 deelregio’s in Zuid-Limburg: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeenten in deze deelregio’s geven ieder op hun eigen manier, maar wel in afstemming met elkaar, invulling aan de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie.

Bod per deelregio
Het bod is per deelregio als volgt:

Regio (in terawattuur)

Bestaand vermogen

Toekomstig vermogen

Nog te realiseren

Totaal

Stadsregio Parkstad Limburg

0,015

0,049

0,352

0,42

Westelijke Mijnstreek

0,007

0,145

0,24 – 0,38

0,4 - 0,531

Maastricht-Heuvelland

0,03

0

0,25 – 0,90

0,28 –0,932

Totaal

0,05

0,19

0,84 – 1,6

1,1 – 1,9

Grootschalig zon-op-dak: 0,42 terawattuur
De opwekpotentie van zon-op-dak (>15 kilowattpiek) is berekend aan de hand van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de algemene uitgangspunten van de RES ten aanzien van de benuttingspercentages en opbrengsten. Op basis van deze uitgangspunten wordt de totale potentie door Zuid-Limburg ingeschat op 0,42 terawattuur. Met name in de gemeente Sittard-Geleen is er sprake van een hoge potentie vanwege de vele grote bedrijfsloodsen van onder andere distributiecentra.

Zon-op-land: voorkeur voor restgronden
Voor de opwekpotentie van zon-op-land heeft de opwek op parkeerterreinen en restgronden in bebouwd gebied (0,15 terawattuur) de voorkeur. Andere opties zijn locaties in het buitengebied met een andere primaire functie dan landbouw of natuur (0.04 terawattuur), zoals (voormalige) stortplaatsen, delfstofwinplaatsen en pauzelandschappen.

Hiermee kunnen andere – meer waardevolle – gebieden gevrijwaard blijven. Toch wenst de regio Zuid-Limburg gronden in gebruik voor landbouw (in beperkte mate) in te zetten voor de grootschalige opwek van energie, mits ze voldoen aan strikte voorwaarden en de kernkwaliteiten van het landschap en de landschappelijke beleving niet aantasten. Zo dienen initiatiefnemers te zorgen voor een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van het zonnepark in het landschap en de omgeving maximaal te betrekken bij de planvorming. Ook dienen de maatschappelijke baten boven op het opwekken van duurzame energie terug te vloeien naar de gemeenschap. De gemeenteraden besluiten hierover in de loop van 2021. 

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Svea Solar B.V. zoekt:

Technical Product Manager

Fulltime (40 uur) - Binnen Parallelweg 10, Helmond
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!