Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wanbeleid oorzaak faillissement Totaal-zonnepanelen, personeel legde werk stil

Wanbeleid oorzaak faillissement Totaal-zonnepanelen, personeel legde werk stil

Te late betaling van personeel en achterstallige betalingen van leveranciers zijn installatiebedrijf Totaal-zonnepanelen fataal geworden. Dat blijkt uit het faillissementsverslag van curator Frans van der Stap.

De rechtbank van Zeeland-West-Brabant verklaarde het in Roosendaal gevestigde installatiebedrijf begin juni failliet. Van der Stap van Lawton Advocaten werd als curator aangewezen.

Geen bedrijfsplan
‘De activiteiten van failliet zijn opgestart in februari 2019 en de kernactiviteiten van de failliet waren de handel, verkoop en installatie van zonnepanelen bij consumenten’, schrijft Van der Stap in het eerste faillissementsverslag. ‘Hiertoe zijn door het bedrijf per 1 april 2019 tweetal werknemers aangenomen die belast waren met installatiewerkzaamheden. Beoogd werd om circa 8-10 projecten per maand te doen waarbij gemiddeld 12 zonnepanelen per project werden geplaatst en per project een nettorendement tussen 2.000 tot 2.200 euro werd begroot.’

De directeur-eigenaar kon volgens de curator desgevraagd geen ondernemings- en/of bedrijfsplan overleggen waaruit een dergelijke begroting respectievelijk de berekening van de brutomarge en begroting van het nettorendement bleek. De omzet bleek dan ook tegen te vallen en gemiddeld werden er 4 tot 5 projecten per maand gerealiseerd. ‘Als gevolg hiervan deden zich liquiditeitsproblemen voor, de failliet had geen reguliere kredietlijn bij een bank, waardoor regelmatig tijdige betaling van werknemers en handelscrediteuren uitbleven’, schrijft de curator.

Werkzaamheden opgeschort
Bij gebrek van tijdige betaling van de salarissen aan de werknemers hebben deze werknemers met enige regelmaat hun werkzaamheden opgeschort en ontstonden er ook geschillen met leveranciers en handelscrediteuren vanwege te late of uitblijvende betalingen. Dit leidde weer tot gerechtelijke procedures en extra kosten die door incassobureaus in rekening werden gebracht.

In het faillissementsverslag is verder te lezen dat in februari 2020 ook al faillissement werd aangevraagd door een van de personeelsleden. Die aanvraag werd door de rechtbank echter afgewezen. ‘Toen betaling uitbleef aan (handels)crediteuren en ook van het achterstallig salaris aan de werknemers, is het faillissement door een andere werknemer aangevraagd en bij verstek is Totaal-Zonnepanelen BV op 2 juni door de rechtbank Zeeland-West-Brabant in staat van faillissement verklaard’, schrijft de curator. ‘Hoewel de heer [A] (red. naam bekend bij de redactie) nog enige tijd overwogen heeft om verzet aan te tekenen tegen het faillissementsvonnis, is hiervan toch afgezien nu de facto de activiteiten van de failliet al gestaakt waren omstreeks april en de huurovereenkomst van het bedrijfspand was beëindigd. Voorts heeft de bestuurder getracht in de periode april tot en met mei activa van het bedrijf via Marktplaats en andere sociale media te verkopen, terwijl de schulden verder opliepen. Hoofdoorzaak van het faillissement is derhalve dat de omzet achterbleef in verhouding tot de bedrijfslasten die het bedrijf maakte.’

Het faillissement is uiteindelijk uitgesproken op aanvraag van een werknemer, waarover de bestuurder geruime tijd in discussie was omtrent diens functioneren. De onderneming wordt vooralsnog niet voortgezet. De curator schrijft wel dat er nog een onderzoek gaande is naar een mogelijke doorstart.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Green Energy Company zoekt:

Adviseur zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Weesp, 1382 JX,19
kWh People zoekt:

Operationeel Directeur

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!