Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Brandbrief AVEBE, Cosun en LTO Noord: verbied zonneparken op landbouwgrond
© SuikerUnie

Brandbrief AVEBE, Cosun en LTO Noord: verbied zonneparken op landbouwgrond

Er moet een tijdelijk verbod (moratorium) komen voor zonneparken op landbouwgrond totdat de zonneladder deugdelijk in wettelijke toetsingskaders is verankerd en lopende en nieuwe projecten kunnen worden getoetst.

Dat schrijven AVEBE, Royal Cosun (inclusief onder andere Suiker Unie en Aviko) en LTO Noord in een brandbrief aan de Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe en de gemeentebesturen van deze provincies.

Zonneladder
In de brandbrief verwijzen de 3 organisaties naar het besluit van de provincie Friesland om de zonneladder in een Provinciale Verordening te verankeren. Tijdelijk zijn er daardoor geen nieuwe zonneparken op landbouwgrond toegestaan, totdat de zonneladder in regelgeving is vastgelegd. Lopende en nieuwe projecten zullen aan de zonneladder getoetst gaan worden. Ook de meerderheid van de partijen in Provinciale Staten in Overijssel en in Brabant stelt zich op een vergelijkbaar standpunt en hebben in deze provincies daarover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

‘Wij zien op dit moment dat gemeenten, provincies en de Regionale Energiestrategieën (RES’en) voor Groningen en Drenthe bij de afwegingen voor het plaatsen van zonnepanelen in hun gebied onvoldoende rekening houden met het belang van de agrifoodsector’, is te lezen in de brandbrief. ‘De zonneladder wordt in Groningen en Drenthe niet of onvoldoende vertaald in de concept-RES’en en in provinciaal en gemeentelijk beleid, terwijl dit op basis van de Nationale Omgevingsvisie wel de bedoeling is en dit in de provincie Friesland ook gebeurt.’

Voorbeeld volgen
Via de brandbrief roepen AVEBE, Royal Cosun en LTO Noord de Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe, Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, de gemeenteraden en colleges in Groningse en Drentse gemeenten en andere partijen die betrokken zijn bij de concept RES’en in Groningen en Drenthe op het Friese voorbeeld te volgen.

Dat betekent concreet dat zij gevraagd worden om de zonneladder op te nemen in een Provinciale Verordening, in de concept-RES’en en in gemeentelijk beleid. Bovendien wordt men gevraagd een moratorium in te stellen voor zonneparken op landbouwgrond totdat de zonneladder deugdelijk in wettelijke toetsingskaders is verankerd en lopende en nieuwe projecten daaraan kunnen worden getoetst. Zo zorgt men er volgens de partijen voor dat zo weinig mogelijk landbouwgewassen aan de agrifoodketen worden onttrokken door zonneakkers op landbouwgrond.

Agrisector kan niet met zonneparken concurreren
De achtergrond van de brandbrief van de 3 organisaties is de negatieve impact die zonneparken volgens hen hebben op de agrisector. ‘Er worden op dit moment door commerciële ontwikkelaars aan boeren huurprijzen geboden, die het zeer aantrekkelijk maken voor boeren om landbouwgrond te gebruiken voor zonneakkers. Ontwikkelaars kunnen deze prijzen overigens bieden als gevolg van de SDE+-subsidieregeling. Tegen deze (gesubsidieerde) prijzen kan de agrisector niet concurreren. Het gevolg is dat hectaren aan landbouwgrond langdurig aan de teelt van gewassen, zoals suikerbieten en aardappelen, worden onttrokken. Alhoewel de afwegingen voor het gebruik van landbouwgronden voor zonnepanelen aan iedere boer zelf zijn, wijzen we, in het belang van de collectieve agriketen, op de negatieve impact hiervan.’

De toevoer van voldoende grondstoffen als suikerbieten en zetmeelaardappelen is volgens de partijen daarom cruciaal voor het realiseren van een goed inkomen voor alle telers als collectief, binnen hun coöperaties. ‘Daar komt bij dat de agriketen van groot belang is voor de werkgelegenheid, zeker in Groningen en Drenthe. Dan hebben we het over de boeren, de honderden medewerkers van AVEBE en Cosun en ook over duizenden toeleveranciers. Als de toevoer van grondstoffen vermindert doordat minder aardappels en suikerbieten worden geteeld, dan zal dat uiteindelijk betekenen dat fabrieken leeg komen te staan en de markt niet of minder kan worden beleverd. En dat betekent dan ook weer dat andere boeren, die wel voor coöperaties hebben geteeld, hun oogst niet of minder goed kwijt kunnen. Minder levering van de producten van AVEBE en Cosun aan haar afnemers, heeft ook negatieve effecten op de voedselvoorziening.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Boss Energy Consulting zoekt:

Head of Business Development

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - 5667KX
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!