Solar Magazine - Rijksoverheid: 40 rijksgronden inzetten voor wind- en zonneparken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rijksoverheid: 40 rijksgronden inzetten voor wind- en zonneparken

Rijksoverheid: 40 rijksgronden inzetten voor wind- en zonneparken

De rijksoverheid gaat 80 locaties inbrengen als zoekgebieden voor wind- en zonneparken in de Regionale Energiestrategieën (RES'en). Uiteindelijk moeten er op zo'n 40 locaties wind- en zonneparken komen.

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat stelde half mei ruim 250 vragen aan minister Wiebes over de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++). 

Rijksvastgoed
Een van de vragen spitste zich toe op de verduurzaming van het rijksvastgoed en het realiseren van hernieuwbare energie-opwekking op rijksgronden en rijksdaken. Voor de verduurzaming van de rijksgebouwen heeft het Rijksvastgoedbedrijf een routekaart opgesteld. Overeenkomstig met het Klimaatakkoord wordt hierin gestreefd naar 49 procent CO2-reductie in 2030 en 95 procent reductie in 2050 in de vastgoedportefeuille.

Minister Wiebes meldt nu dat in aanvulling hierop ingezet wordt op het zo slim mogelijk benutten van rijksgronden en -daken voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit. ‘Met de rijksgronden en -daken is de ambitie om substantieel bij te dragen aan de doelstelling 35 terawattuur hernieuwbaar op land in 2030 uit het Klimaatakkoord. Vanwege de benodigde ruimtelijke besluitvorming wordt met name voor de rijksgronden door de verschillende rijksdiensten proactief contact gezocht met de RES’en. De ambitie is om samen met hen 80 locaties te identificeren en op te nemen in de RES. Naar verwachting wordt de helft van deze projecten uiteindelijk gerealiseerd.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Operations Manager Solar Belgium

Fulltime (40 uur) - Brussel
Winst uit je woning zoekt:

Business Development Manager

Fulltime (40 uur) - Haarlem, 2011 MA
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!