Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
GroenLeven gaat drijvend zonnepark bouwen op zandwinplas in Nij Beets
© GroenLeven

GroenLeven gaat drijvend zonnepark bouwen op zandwinplas in Nij Beets

GroenLeven start samen met Van der Wiel binnenkort met de bouw van een drijvend zonnepark op de zandwinplas in Nij Beets. Het zonnepark bestaat uit 33.000 zonnepanelen en heeft een vermogen van 13,6 megawattpiek.

In de afgelopen periode heeft GroenLeven samen met de gemeente Opsterland, energiecoöperatie Krigel en Plaatselijk Belang Nij Beets veel aandacht besteed aan de (omgevings)participatie en ecologische aspecten. Sinds vorige week is hierdoor de benodigde omgevingsvergunning van kracht geworden. Naar verwachting zal het drijvende zonnepark eind juli gereed zijn.

Oostzijde nog in bedrijf
Wat voor Van der Wiel in 2017 als idee begon, staat hierdoor nu aan de vooravond van realisatie. Het zonnepark wordt gerealiseerd aan de westzijde van de zandwinplas, omdat de zandwinactiviteiten van Van der Wiel aan de oostzijde van de zandwinplas nog in bedrijf zijn en voorlopig ook blijven. De recreatieve functie van de oever rondom de westzijde van de zandwinplas blijft intact.

Het drijvende systeem, door GroenLeven zelf ontwikkeld, is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van zonnepanelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. De zonnepanelen worden laag bij het water gemonteerd, zodat de andere oever nog steeds zichtbaar zal zijn. Er wordt gebruikgemaakt van bodemverankering met speciale klapankers, waardoor ankers niet aan de wal bevestigd hoeven te worden.

9 van 40 hectare bedekt
In samenspraak is daarnaast gekeken naar de inpassing van het zonnepark op de zandwinput. Van de huidige 40 hectare water zal ongeveer 9 hectare bedekt worden met zonnepanelen. De vorm van het park is zo gekozen dat deze aansluit bij de natuurlijke vorm van de zandwinput en er voldoende ruimte blijft tot aan de oevers. Daarmee wordt de flora en fauna ontzien. Ook zal er door een ecologisch bureau onderzoek worden gedaan naar hoe ecologie verder gestimuleerd kan worden.

‘De aanleg van een drijvend zonnepark bij de zandwinplas is een grote stap naar het verduurzamen van de energie in Nij Beets. Met dit zonnepark zetten we weer een goede stap in onze gemeentelijke ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn’, geeft wethouder Rob Jonkman van gemeente Opsterland aan. Wethouder Anko Postma vult aan: ‘Het zonnepark is ook een prachtig voorbeeld van een initiatief dat met inbreng van eigen inwoners/dorp tot stand is gekomen. Plaatselijk Belang, dorpscoöperatie Krigel en provinsje Fryslân hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.’

Alle betrokken partijen hebben met elkaar gezocht naar de beste participatieoplossing voor Nij Beets. De keuze is gevallen op een gebiedsfonds. Vanuit het zonne-energieproject wordt er een financiële bijdrage gestort in dit fonds ten behoeve van sociaal-maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten in de omgeving van Nij Beets.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Ikaros Solar Belgium NV zoekt:

Construction Manager

Fulltime (40 uur) - 2900
Zonnepanelen op het dak BV zoekt:

Verkoper / Adviseur Zonnepanelen - Regio Noordwest-Nederland

Fulltime (40 uur) - Barneveld, 3771 NR, Zwolleweg 9
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!