Solar Magazine - Minister: postcoderoos voor zonnepanelen per 2021 vervangen door subsidie voor energiecoöperaties en VvE’s
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister: postcoderoos voor zonnepanelen per 2021 vervangen door subsidie voor energiecoöperaties en VvE’s
© Rijksoverheid

Minister: postcoderoos voor zonnepanelen per 2021 vervangen door subsidie voor energiecoöperaties en VvE’s

Minister Wiebes vervangt de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 door een nieuwe subsidieregeling. Energiecoöperaties en VvE’s kunnen straks subsidie aanvragen voor pv-systemen van 15 tot 300 kilowattpiek.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vanaf komend kalenderjaar niet alleen voor een zonne-energieproject, maar ook voor een kleinschalig windenergieproject subsidie kunnen aanvragen. De huidige postcoderoosregeling (red. formeel de regeling verlaagd tarief geheten) zal volgens Wiebes per 1 januari 2021 komen te vervallen voor nieuwe gevallen. 

Verplicht lid
‘Mijn huidige voornemen is om zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kilowattpiek en windenergieprojecten op land tussen 500 en 1.000 kilowatt te ondersteunen’, schrijft Wiebes. ‘Ik onderzoek nog of het wenselijk is om ook kleinschalige waterkrachtprojecten op te nemen in de subsidieregeling. Net als in de huidige fiscale regeling, wordt in de nieuwe regeling de postcoderoos gebruikt om het lokale karakter te waarborgen. Onder de subsidieregeling moeten deelnemers aan een project lid zijn van een energiecoöperatie of VvE en bij aanvang wonen in hetzelfde postcoderoosgebied als waar de hernieuwbare-energieproductie plaatsvindt. Dit kunnen bijvoorbeeld particulieren zijn of ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting.’

Meer zekerheid
Een van de pluspunten ten opzichte van de huidige postcoderoosregeling is volgens Wiebes de zekerheid die geboden wordt. ‘De opzet van de nieuwe subsidieregeling biedt op verschillende manieren meer financiële zekerheid voor coöperatieve projecten. Doordat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekeningen maakt op basis van reële kosten, zullen gemiddelde projecten in principe voldoende rendabel zijn om een goed project te kunnen realiseren met de subsidieregeling. Doordat de hoogte van de stimulering per project vastgelegd wordt in een beschikking, weten projecten wat ze kunnen verwachten en is er niet meer de onzekerheid van de energiebelastingtarieven die kunnen veranderen.’

37 miljoen euro budget
De minister meldt in 2021 een budget van 37 miljoen euro voor de nieuwe subsidieregeling te hebben. ‘In de daaropvolgende jaren kan een vergelijkbaar budget worden opengesteld als een volgend kabinet daartoe besluit. In het najaar van 2020 verwacht ik meer duidelijkheid te kunnen geven over tarieven bij de eerste openstelling in 2021.’

Bestaande projecten vallen onder oude regeling
Voor reeds gerealiseerde projecten blijft de huidige regeling gelden. Minister Wiebes hierover: ‘Er wordt uitvoering gegeven aan artikel 59c van de Wet belastingen op milieugrondslag. Kort samengevat is met dat artikel beoogd voor een periode van 15 jaren investeringszekerheid te bieden aan leden van door de Belastingdienst aangewezen energiecoöperaties/VvE’s. Indien wordt voldaan aan de in dat artikel gestelde voorwaarden, blijft voor de op 31 december 2020 bestaande leden het verlaagde energiebelastingtarief van toepassing gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop zijn energiecoöperatie/VvE is aangewezen.’

Wel stelt minister Wiebes onderzocht te hebben of het mogelijk is om voor deze groep een overstap- of afkoopregeling te maken, zodat ze het recht op een verlaagd energiebelastingtarief kunnen inwisselen tegen subsidie. ‘Ik moet echter concluderen dat dit niet werkbaar is. Dit zou te complex worden, onder andere vanwege staatssteunregelgeving en omdat het energiebelastingvoordeel terechtkomt bij de leden van de energiecoöperatie/VvE en de subsidie uit wordt betaald aan de energiecoöperatie/VvE zelf.’

Voor projecten die nu in voorbereiding zijn, zal het per energiecoöperatie/VvE verschillen of gebruik wordt gemaakt van de huidige postcoderoosregeling of dat men wacht op de nieuwe subsidieregeling.

Belangrijke uitgangspunten
De overige hoofdlijnen van de subsidieregeling zijn als volgt:

  • Verhuizen: als een lid van een energiecoöperatie tijdens de looptijd van de subsidieregeling verhuist naar buiten het postcoderoosgebied, dan kan hij lid blijven van de energiecoöperatie. Dit is een versoepeling ten opzichte van de huidige postcoderoosregeling.
  • Uitbetaling: in de huidige postcoderoosregeling ontvangen de leden van de energiecoöperatie of VvE het belastingvoordeel via hun energieleverancier. Dit gaat veranderen. De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie dan wel VvE. Het is vervolgens aan hen om de opbrengsten te verdelen onder de leden.
  • Minimaal aantal deelnemers: om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. Voor zonne-energieprojecten moet de energiecoöperatie per 5 kilowattpiek 1 lid hebben. Voor windenergieprojecten op land moet de energiecoöperatie per 2 kilowatt 1 lid hebben. Alle individuele leden moeten een even zwaar wegende stem hebben in de besluitvorming, ongeacht de hoogte van de financiële inleg. Door deze aanpak wordt het voor energiecoöperaties gemakkelijker om leden te werven en is er minder complexe administratie nodig.
  • Langdurige openstelling: de subsidieregeling wordt jaarlijks langdurig opengesteld. Beschikkingen worden op volgorde van binnenkomst verleend. Als er op de dag van overtekening meerdere aanvragen binnenkomen, wordt onder deze aanvragen geloot.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
De Zoncorporatie zoekt:

Uitvoerder Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Wocozon B.V. zoekt:

Servicedesk Medewerker Monitoring en Beheer | 32-40 uur Hybrid

Fulltime (40 uur) - De Meern - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!