Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Energie-Nederland: vertraging doelen Klimaatakkoord onacceptabel, behoud ook 'bankingjaar' SDE++
© Essent

Energie-Nederland: vertraging doelen Klimaatakkoord onacceptabel, behoud ook 'bankingjaar' SDE++

Energie-Nederland stelt dat een mogelijke vertraging van het bereiken van de doelen uit het Klimaatakkoord onacceptabel is. Het Klimaatakkoord kan zelfs een katalysator zijn voor groen herstel na de coronacrisis.

Energie-Nederland heeft in een position paper aan de Tweede Kamer verschillende sleutels aangereikt voor groen herstel; met het Klimaatakkoord als belangrijke katalysator.

5 adviezen
De branchevereniging van de Nederlandse energiebedrijven pleit voor:

 1. Het onverminderd vasthouden aan de afspraken van het Klimaatakkoord.
 2. Het versnellen van investeringen in duurzame energie als katalysator voor groen herstel van de economie.
 3. Instroommogelijkheden ondersteunen voor mensen die hun baan verliezen.
 4. Het benutten van de gebouwde omgeving voor versnelling en zo impuls bieden aan de warmte-, bouw- en installatiesector.
 5. Nu met het herstelpakket ook investeren in groeikracht op termijn via innovatie en opschaling.

Om deze koers te ondersteunen, zouden 2 randvoorwaarden van belang zijn in een groen herstelpakket. Allereerst zorgen dat met steunmaatregelen de liquiditeitspositie van ondernemend Nederland op peil blijft. De mogelijkheid bieden voor het willekeurig afschrijven van investeringen.

Geen stapje terug doen
‘De verleiding kan groot en begrijpelijk zijn om in moeilijke tijden een stapje terug te doen in de uitvoering van klimaatafspraken’, schrijft Energie-Nederland in haar position paper. ‘De energiesector wil echter onverminderd vasthouden aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Voortzetten van investeringen voor de energietransitie levert geld en werk op voor een veelheid van bedrijven. Dat gaat bij energie- en netwerkbedrijven om vele miljarden op jaarbasis. Samen kunnen deze bedrijven met hun investeringskracht voor een forse impuls zorgen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Zeker als hier nog een versnelling mogelijk is.’

De brancheorganisatie pleit er daarom voor om in de Europese Unie zo snel mogelijk afspraken te maken over de aanscherping van het CO2-reductiedoel voor 2030 naar minstens 50 procent en daarbij ook de voortgang van de Europese Green Deal te steunen.

Investeringen naar voren halen
‘In het Klimaatakkoord zijn grote ambities opgenomen voor de uitbreiding van het aandeel duurzame elektriciteit. Dat vraagt de komende jaren grote investeringen in zowel opwekcapaciteit als aanpassing van de infrastructuur. Dit investeringsvolume kan als katalysator werken voor groen herstel uit de crisis. Energiebedrijven zijn bereid hun bijdrage aan dit groene herstel te leveren door hun investeringen in duurzame energie voor het Klimaatakkoord niet alleen op peil te houden, maar ook om te kijken waar deze mogelijk naar voren zijn te halen. Dat vraagt om samenwerking, onderzoek en aanvullende stappen.’

SDE++: behoud bankingjaar
Om de investeringen in duurzame energie in ieder geval op peil te houden, zijn volgens Energie-Nederland de volgende acties wenselijk:

 • Blijf vooralsnog uitgaan van het voorgenomen ritme en bijbehorende budgetten voor de subsidierondes van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). Dit kan bijdragen aan vertrouwen in herstel.
 • Houd er in de SDE++ voor 2021 rekening mee dat de condities ten aanzien van financiering zullen verslechteren. Aannames voor bijvoorbeeld rente gebaseerd op het verleden zullen geen goede maat zijn. Pas berekening van subsidietarieven daarom hierop aan.
 • Bied waar nodig ruimte voor verlenging van de realisatietermijn in de SDE++ met 1 jaar om vertraging buiten de eigen invloed van projectontwikkelaars op te vangen. Voor projecten in 2020 is hier al in voorzien, maar bekijk of uitbreiding nodig is. Laat bij de verlenging van de realisatietermijn met 1 jaar ook het startmoment van de subsidie mee opschuiven, waardoor de gehele beschikking met 1 jaar verschuift en ook het ‘bankingjaar’ behouden blijft.

Versnel hernieuwbare energie op land
Voor een versnelling in de investeringen in duurzame energie en infrastructuur op land denken we dat een aanpak langs 2 sporen nuttig kan zijn’, schrijft Energie-Nederland in de position paper. ‘Energie-Nederland en Netbeheer Nederland willen graag samen met de partners van decentrale overheden op korte termijn een inventarisatie uitvoeren welke projecten in de tijd naar voren zijn te halen: samen met IPO en VNG voor eind deze zomer een lijst van concrete energieprojecten (zowel infrastructuur als duurzame energie) identificeren waar een reële versnelling van realisatie en vergunningverlening mogelijk is zonder aanpassing van procedures. De betrokken partners maken vervolgens met elkaar prestatieafspraken om te borgen dat deze projecten ook daadwerkelijk versneld worden gerealiseerd. Daarnaast is het relevant om voor projecten op land te werken aan een systeemversnelling die groen herstel en snellere realisatie ondersteunt. Dit zal meer tijd vragen om te organiseren, maar zou in de loop van volgend jaar moeten leiden tot een verbeterde aanpak met kortere doorlooptijden voor investeringsprojecten.’

De bijbehorende actiepunten zijn daarbij volgens Energie-Nederland:

 • Identificeer voor het einde van dit jaar welke aanpassingen in ruimtelijke procedures en vergunningverlening mogelijk zijn voor verdere versnelling.
 • Voer met een herstelwet in de loop van 2021 de meest veelbelovende aanpassingen door voor versnelde procedures en verkorting van doorlooptijd van projecten.
 • Zet met regio’s in op het inhalen van opgelopen achterstanden in het opleveren van de definitieve Regionale Energiestrategie (RES). Zorg dat de RES’en zo snel mogelijk in ruimtelijke procedures worden uitgewerkt en wacht niet op de (vertraagde) invoering van de Omgevingswet.
 • Stimuleer en ondersteun netbeheerders tot het versneld verzwaren van hun netten anticiperend op de komst van meer hernieuwbare capaciteit (proactief investeren).
Nu in Solar Magazine

Mei 2020

Coolblue stoomt snel op naar top residentiële zonne-energiemarkt: ‘De internetverkoop van zonnepanelen werkt’ Joint Solar Programme III: hybride tandemzonnecel van 30 procent binnen handbereik voor Nederlandse onderzoekers De...
Vacatures
kWh People zoekt:

Commercieel Manager

kWh People zoekt voor een van zijn opdrachtgevers een Commercieel Manager
Fulltime • Amsterdam
AliusEnergy zoekt:

Medewerker service en support

AliusEnergy zoekt een medewerker service en support.
Fulltime • Eersel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!