logo
wvhj2023
© RENDO
© RENDO
19 mei 2020

Investeringsplan netbeheerder Rendo: 78 tot 480 megawattpiek zonnepanelen in 2030

In het werkgebied van RENDO zal in 2030 tussen 78 en 480 megawattpiek aan zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Dat blijkt uit het investeringsplan dat de netbeheerder heeft gepresenteerd voor de periode tot en met 2030.

Met ingang van 2020 publiceert elke regionale netbeheerder 2-jaarlijks een investeringsplan, steeds met een zichttermijn van 10 jaar. Netbeheer Nederland stelde afgelopen week, in aanloop naar de presentatie van de investeringsplannen van de regionale netbeheerders, de procedures voor ruimtelijke bestemmingen en vergunningen ten bate van de uitbreiding van het elektriciteitsnet te willen halveren.

Explosieve stijging
RENDO distribueert gas, elektriciteit en warmte naar ruim 138.000 aansluitingen in 9 gemeenten. Het gaat om 105.000 gasaansluitingen en 33.200 elektriciteitsaansluitingen.

Vorig jaar mei meldde Rendo al dat het aantal aanvragen voor zonneparken in zijn werkgebied explosief stijgt. Destijds werd onder meer melding gemaakt van 3 grote zonneparken met een totaalvermogen van 50 megawattpiek.

2 transitiepaden
Dit investeringsplan richt zich op de periode 2020-2030. Hiervoor zijn 2 transitiepaden in de vorm van scenario’s nader uitgewerkt:

  1. Klimaatakkoordscenario: dit scenario dat RENDO heeft doorgerekend, is afgeleid van het landelijke Klimaatakkoordscenario. Hierbij is verondersteld dat de implementatie van (de doelstellingen van) het Klimaatakkoord evenredig over Nederland worden verdeeld. Tevens zijn de effecten lineair in de tijd geplaatst.
  2. Gebiedsspecifiek scenario: dit scenario sluit zo goed mogelijk aan bij de regionale uitwerking van het Klimaatakkoord (voor zover deze al bekend is). Deze is bijvoorbeeld opgenomen in de contouren van de Regionale Energiestrategie (RES).

Klimaatakkoordscenario: 78 megawattpiek zonnepanelen
Het merendeel van het vermogen aan zonnepanelen wordt in het Klimaatakkoordscenario verwacht op daken in de gebouwde omgeving. Het totale opgestelde vermogen aan pv-vermogen in 2030 bedraagt in dit scenario 78 megawattpiek.

Voor RENDO wordt in dit scenario verder uitgegaan van 1 windpark met een vermogen van 15 megawatt dat in 2025 in bedrijf wordt genomen. Ten slotte wordt opgemerkt dat RENDO een specifieke grootverbruiker heeft met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (wkk-installatie) van 10 megawatt.

Gebiedsspecifiek scenario: 480 megawattpiek zonnepanelen
In het gebiedsspecifieke scenario is, uitgaande van de nu bekende initiatieven, het totale opgestelde zonvermogen in 2030 480 megawattpiek. Dit komt voor Hoogeveen neer op 430 megawattpiek en voor Steenwijk op 50 megawattpiek. In dit scenario wordt er voor het RENDO-gebied vooralsnog van uitgegaan dat er géén windpark komt.

In de Regionale Energiestrategie van zowel de regio Drenthe als West-Overijssel worden meerdere grootschalige zonneparken voorzien. Ook zet de trend door van het installeren van zonnepanelen op woningen en bedrijven. Wanneer huishoudens hiertoe overgaan, installeert men gemiddeld 12 zonnepanelen per woning. Omdat de capaciteit per zonnepaneel stijgt, neemt het piekvermogen per woning toe. Ook wordt in dit scenario de eerste lichting zonnepanelen geleidelijk vervangen door modernere, meer efficiënte zonnepanelen. De oude panelen worden soms op een ander dakvlak geplaatst. Hierdoor stijgt de elektriciteitsproductie per woning.

Oplossingen voor congestie
De huidige congestie die RENDO op het hoogspanningsnet ervaart, betreft een fysieke transportbeperking. Het piekvermogen dat op onderstation Hoogeveen kan worden ingevoed, is 110 megawatt. Deze capaciteit moet gedeeld worden met afnemers die rondom Hoogeveen op het stroomnet van RENDO en op het stroomnet van Enexis zijn aangesloten. Er liggen op dit moment aanvragen voor een veel grotere transportcapaciteit dan door het net gefaciliteerd kan worden. Eind 2019 was voor meer dan 500 megawatt aan aanvragen voor aansluitingen op het onderstation ingediend. Het merendeel betreft teruglevering vanuit zonneparken. Op dit moment is het niet mogelijk om alle aanvragen te honoreren, omdat de infrastructuur hiervoor niet geschikt is.

Langetermijnuitbreidingsinvesteringen
RENDO is in gesprek met Enexis om te bezien of de transportcapaciteit op het deelnet in Steenwijk kan worden uitgebreid. Concreet overlegt RENDO met Enexis over verhoging van de transportcapaciteit op het 110-kilovoltstation Bedelaarspad van 40 megavoltampère naar 77 megavoltampère. Verder is RENDO met TenneT in gesprek om de mogelijkheden te verkennen voor aanpassing van het onderstation Toldijk en het realiseren van een nieuw hoogspanningsonderstation bij Hoogeveen met een totale capaciteit van 360 megavoltampère.

De nieuwbouw van een 220-kilovoltonderstation aan de zuidkant van Hoogeveen kan de nu voorziene transportcapaciteit voor elektriciteit vanuit zonneparken straks grotendeels (maar niet volledig) faciliteren.

Pilot met waterstof
In zijn investeringsplan schrijft RENDO ook over enkele demonstratieprojecten met waterstof. Zoals op industrieterrein Eeserwold in Steenwijk. Deze pilot is gericht op een integrale toepassing van waterstof voor verschillende verbruikersgroepen. Het toekomstig nabijgelegen zonnepark zal duurzame elektriciteit leveren voor een elektrolyser. In de elektrolyser wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Die waterstof kan dan vervolgens worden gebruikt door bedrijven, een waterstoftankstation en woningen in de omgeving.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten