logo
wvhj2023
© Andrey Bayda | Dreamstime.com
© Andrey Bayda | Dreamstime.com
6 mei 2020

Rechtbank Amsterdam: aansluiting warmtenet niet verplicht, zonnepanelen gelijkwaardig alternatief

De rechtbank Amsterdam concludeert dat een warmtepomp gevoed door zonnepanelen voor woningen in de Amsterdamse Sluisbuurt een gelijkwaardig alternatief is voor een aansluiting op het warmtenet.

De gemeente Amsterdam wil alle huizen en gebouwen in de nieuwbouwwijk Sluisbuurt op Zeeburgereiland verplichten tot een aansluiting op het warmtenet van Westpoort Warmte. De warmte is daarbij afkomstig uit het Oostelijk havengebied. Volgens de gemeente Amsterdam het best haalbare en meest duurzame resultaat.

Aansluitplicht
Het eind 2018 door de gemeenteraad vastgestelde warmteplan Sluisbuurt legt de aansluitplicht vast. Amsterdam Fossielvrij is het oneens met de wijze waarop afwijking van de aansluitplicht geregeld is (red. deze is vastgelegd in hoofdstuk 4 van het warmteplan Sluisbuurt). Zo mochten zonnepanelen die een warmtepomp voeden niet worden meegerekend in de vergelijking. Stichting Amsterdam Fossielvrij spande daarom een rechtszaak aan met als doel het warmteplan voor de Sluisbuurt te vernietigen.

In strijd met bouwbesluit
De rechtbank heeft nu vastgesteld dat er in hoofdzaak 3 manieren zijn om de energiezuinigheid van een alternatief te vergelijken met de energiezuinigheid van een aansluiting op een warmtenet, te weten:

  • op basis van de warmtebron, of
  • op basis van de warmtebron en de warmtevraag, of
  • op basis van de warmtebron, de warmtevraag, de elektriciteitsvraag en de elektriciteitsproductie van het gebouw.

De rechtbank ziet daarbij in het landelijk Bouwbesluit een keuze voor de derde afbakeningsmethode. Artikel 1.3 in het Bouwbesluit bepaalt volgens de rechter dat iemand niet aan de functionele eisen hoeft te voldoen als hij met een alternatief dezelfde prestatie behaalt, zoals bij een warmtepomp gevoed door zonnepanelen het geval is. Het derde lid voegt daaraan toe dat iemand niet aan de aansluitplicht hoeft te voldoen als hij met een alternatief dezelfde energiezuinigheid behaalt. De rechtbank concludeert verder dat hoofdstuk 4 van het warmteplan Sluisbuurt in strijd is met het Bouwbesluit. Door een norm te stellen die de toetsing aan de gelijkwaardigheid beperkt, is de gemeenteraad buiten de hem toekomende bevoegdheid getreden.

Van invloed voor heel Nederland
‘Deze uitspraak betekent dat alle toekomstige warmteplannen waar een dergelijke interpretatie van de aansluitplicht in staat op hetzelfde punt door de rechter ongeldig kunnen worden verklaard’, stelt Amsterdam Fossielvrij in haar reactie. ‘Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland. De uitspraak kan ook van invloed zijn op de bredere aardgasvrij-plannen van dit college. De onlangs verschenen Transitievisie Warmte is ook gebaseerd op het idee dat elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens (benodigd voor warmtepompen) niet meetelt als duurzame warmtevoorziening. De rechter heeft nu uitgesproken dat zonnepanelen en windmolens er wel toe doen. Goed nieuws dus voor alle (zelf)bouwers, projectontwikkelaars en energiecoöperaties die staan te trappelen om aan de slag te gaan met nieuwe innovatieve technieken die veel duurzamer zijn dan stadswarmte uit aardgas en afvalverbranding.’

Tegen deze uitspraak kan binnen 6 weken hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten