logo
wvhj2023
hero-image
6 mei 2020

Provincie Overijssel: 5,4 kilometer geluidswallen geschikt voor zonnepanelen

5.400 van de 10.580 meter aan geluidswallen in Overijssel is geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen. Dat blijkt uit een potentieelscan die de provincie heeft laten uitvoeren door DWA.

In het voorjaar van 2018 werd een motie aangenomen waarmee Gedeputeerde Staten verzochten om aan Provinciale Staten een voorstel te doen voor het combineren van geluidwerende voorzieningen en duurzame-energieopwekking langs het provinciale wegennet. De beantwoording van deze motie heeft volgens het provinciebestuur enige tijd geduurd omdat het onderzoek meer tijd vergde.

Geen negatieve invloed
Het onderzoek naar het potentieel van zonnepanelen op bestaande geluidwerende voorzieningen langs provinciale wegen is nu afgerond. Langs de provinciale wegen in Overijssel staat 2.175 meter aan geluidsschermen en 8.405 meter aan geluidswallen. Op basis van onder andere de positionering en de begroeiing van de schermen en wallen is de staat en geschiktheid bekeken en de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen beoordeeld. Aan de hand daarvan is berekend hoeveel elektriciteit door middel van zonne-energie kan worden opgewekt.

Uit het onderzoek blijkt dat van de aanwezige 10.580 meter aan geluidsschermen en -wallen circa de helft – 5.400 meter – redelijk geschikt is voor zonne-energie en wordt er vanuit het aspect geluid geen negatieve invloed verwacht in de vorm van hinderlijke reflecties. De geschikte geluidwerende voorzieningen zijn geluidswallen en zijn gelegen langs de N348 bij Wesepe en Raalte-Noord en langs de N348 tussen Deventer en Colmschate.

Aanvullend haalbaarheidsonderzoek
Vanwege de uitkomsten van de potentieelscan laten Gedeputeerde Staten nu een aanvullend haalbaarheidsonderzoek uitvoeren op de bestaande geluidwerende voorziening langs de N348. Daarnaast gaat men verkennen of er bij het nieuwe tracé van de Vechtdalverbindingen mogelijkheden zijn om ook zonnepanelen te realiseren. Nog in het huidige kwartaal zullen de haalbaarheidsstudie en de verkenning worden teruggekoppeld.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten