Solar Magazine - Provincie Overijssel: 5,4 kilometer geluidswallen geschikt voor zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Overijssel: 5,4 kilometer geluidswallen geschikt voor zonnepanelen

Provincie Overijssel: 5,4 kilometer geluidswallen geschikt voor zonnepanelen

5.400 van de 10.580 meter aan geluidswallen in Overijssel is geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen. Dat blijkt uit een potentieelscan die de provincie heeft laten uitvoeren door DWA.

In het voorjaar van 2018 werd een motie aangenomen waarmee Gedeputeerde Staten verzochten om aan Provinciale Staten een voorstel te doen voor het combineren van geluidwerende voorzieningen en duurzame-energieopwekking langs het provinciale wegennet. De beantwoording van deze motie heeft volgens het provinciebestuur enige tijd geduurd omdat het onderzoek meer tijd vergde.

Geen negatieve invloed
Het onderzoek naar het potentieel van zonnepanelen op bestaande geluidwerende voorzieningen langs provinciale wegen is nu afgerond. Langs de provinciale wegen in Overijssel staat 2.175 meter aan geluidsschermen en 8.405 meter aan geluidswallen. Op basis van onder andere de positionering en de begroeiing van de schermen en wallen is de staat en geschiktheid bekeken en de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen beoordeeld. Aan de hand daarvan is berekend hoeveel elektriciteit door middel van zonne-energie kan worden opgewekt.

Uit het onderzoek blijkt dat van de aanwezige 10.580 meter aan geluidsschermen en -wallen circa de helft – 5.400 meter – redelijk geschikt is voor zonne-energie en wordt er vanuit het aspect geluid geen negatieve invloed verwacht in de vorm van hinderlijke reflecties. De geschikte geluidwerende voorzieningen zijn geluidswallen en zijn gelegen langs de N348 bij Wesepe en Raalte-Noord en langs de N348 tussen Deventer en Colmschate.

Aanvullend haalbaarheidsonderzoek
Vanwege de uitkomsten van de potentieelscan laten Gedeputeerde Staten nu een aanvullend haalbaarheidsonderzoek uitvoeren op de bestaande geluidwerende voorziening langs de N348. Daarnaast gaat men verkennen of er bij het nieuwe tracé van de Vechtdalverbindingen mogelijkheden zijn om ook zonnepanelen te realiseren. Nog in het huidige kwartaal zullen de haalbaarheidsstudie en de verkenning worden teruggekoppeld.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!