Solar Magazine - Certiq over SDE++: herdefiniëring van hernieuwbare energie zorgt voor onduidelijkheid
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Certiq over SDE++: herdefiniëring van hernieuwbare energie zorgt voor onduidelijkheid

Certiq over SDE++: herdefiniëring van hernieuwbare energie zorgt voor onduidelijkheid

De verbreding van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) naar SDE++ met CO2-reducerende technieken creëert onduidelijkheid over de definitie van hernieuwbare energie. Dat stelt CertiQ.

CertiQ stelt dit in een position paper voor de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee vroeg onlangs een rondetafelgesprek / hoorzitting aan over de SDE++. Kernvraag is wat betreft Van der Lee hoe deze verbeterd kan worden. Voorafgaand aan de gesprekken dienen diverse stakeholders position papers in.

Knelpunten
CertiQ is in Nederland door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om elektriciteit en warmte te certificeren om zo duidelijkheid te scheppen over de herkomst van energie. De certificaten voor hernieuwbare elektriciteit en warmte die CertiQ uitgeeft, de zogenoemde Garanties van Oorsprong (GvO's), dienen als bewijsstuk voor de uitbetaling van subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gebruikt de GvO’s daarmee om de subsidie van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) uit te keren.

CertiQ stelt in haar position paper op de eerste plaats content te zijn dat er helderheid is over de vormgeving van de SDE++ voor 2020, inclusief de te subsidiëren technieken en het tijdpad. Wel loopt de organisatie bij het opzetten van de certificeringsketen voor de SDE++ tegen enkele knelpunten aan.

Herdefiniëring hernieuwbare energie
Zo er is volgens de organisatie onduidelijkheid over de herdefiniëring van hernieuwbare energie naar CO2-reducerende technieken. De organisatie hierover: ‘CertiQ maakt met certificering onderscheid tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare elektriciteit en warmte. Momenteel, onder de SDE+, wordt de productie van hernieuwbare energie gesubsidieerd. Met de komst van de SDE++ verschuift de focus naar CO2-reductie. Hiermee vervalt de directe koppeling tussen de GvO – die alleen voor hernieuwbare energie uitgegeven wordt – en de SDE. Immers, ook niet-hernieuwbare technieken kunnen gesubsidieerd worden wanneer zij CO2 reduceren.’

De herdefiniëring van hernieuwbare energie naar de CO2-reducerende technieken is volgens CertiQ onduidelijk. Waar de hernieuwbare-energierichtlijn – en afgeleid daarvan de Elektriciteitswet – stelt dat alleen met GvO’s kan worden aangetoond of elektriciteit groen of grijs is, is die koppeling bij de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) losgelaten. ‘Onder andere bij de productie van groene waterstof is dit issue pregnant: waterstof geproduceerd door middel van elektrolyse is pas groen als de elektriciteit die aan de inputkant is gebruikt ook groen is. Daarnaast speelt dit ook bij discussies over hernieuwbare technieken in combinatie met een warmtepomp waarbij grijze stroom wordt gebruikt. Ook bij deze technieken geldt dat een claim op hernieuwbare energie alleen met een GvO gemaakt kan worden. CertiQ is van mening dat de definitie van hernieuwbare energie in dit kader duidelijk moet zijn. Conform de geldende richtlijnen en wetten kan alleen met een GvO een claim worden gemaakt over de hernieuwbaarheid en herkomst van energie.’

Duidelijkheid voor consument
Tot slot stelt CertiQ in haar position paper dat het cruciaal is dat de informatie die de eindafnemer ontvangt over de geleverde elektriciteit en warmte volledig, correct en transparant is. Wanneer de consument geen zekerheid heeft over de mate van duurzame energie die hij consumeert, dan schaadt dit volgens de organisatie het draagvlak voor de energietransitie. Daarom is volgens CertiQ het volgende nodig:

  • vroegtijdige betrokkenheid bij het beleidsproces van uitvoerende instanties, zoals CertiQ;
  • heldere definities als gevolg van koerswijziging in de SDE++ van focus op productie van hernieuwbare energie naar CO2-reductie;
  • duidelijke rolverdeling van taken en verantwoordelijkheid in de keten, onder andere in het warmtedossier.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Head of Product Management

Fulltime (40 uur) - Weesp
kWh People zoekt:

Junior Account Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Eindhoven
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!