Solar Magazine - Regionale Energiestrategie West-Brabant: ambitie voor zonnedaken groter dan zonneparken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regionale Energiestrategie West-Brabant: ambitie voor zonnedaken groter dan zonneparken
© RES West-Brabant

Regionale Energiestrategie West-Brabant: ambitie voor zonnedaken groter dan zonneparken

Waar veel regio’s in hun concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) vooral de voorkeur geven aan windmolens en zonneparken, kiest West-Brabant juist expliciet voor een dominante rol van zonnedaken.

Het aanbod van de RES-regio is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030

Doel per gemeente
In 2030 wil de regio 2,2 terawattuur duurzaam opwekken met grootschalige wind- en zonne-energie en innovatieve technieken. Daarvan is er anno 2020 al 1,3 terawattuur gerealiseerd in bestaande projecten en vastgelegd in harde plannen. In de concept-RES wordt gesproken over de extra inzet op 0,5 terawattuur zonnepanelen op grote daken (ongeveer 475 hectare), 0,3 terawattuur zonneparken (ongeveer 300 hectare), 0,2 terawattuur windparken (nieuwe windturbines en vervanging van bestaande windmolens) en 0,2 terawattuur komt van ‘innovatieve technieken’. Dat maakt een totaal van 2,5 terawattuur inclusief 0,3 terawattuur overprogrammering.

De doelen per gemeente zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Gemeente | (gigawattuur)

Gerealiseerd en harde plannen

Bestuurlijk vastgesteld zonnepark

Bestuurlijk vastgesteld windpark

Extra zonnepanelen 
​op daken

Extra zonnepark

Extra windpark

Extra windpark na 2030

Alphen-Chaam

4

0

0

11

0

0

48

Altena

17

0

0

44

36

0

0

Baarle-Nassau

5

0

0

5

0

0

48

Bergen op Zoom

32

0

24

45

0

48

0

Breda

171

0

0

113

0

0

0

Drimmelen

117

0

0

26

0

0

0

Etten-Leur

102

0

0

28

0

0

0

Geertruidenberg

14

0

0

8

24

0

0

Halderberge

108

0

0

13

0

0

0

Moerdijk

356

0

60

3

0

0

0

Oosterhout

55

34

45

34

0

24

0

Roosendaal

52

68

0

66

0

0

15

Rucphen

2

0

0

30

0

0

36

Steenbergen

111

93

0

19

0

0

0

Woensdrecht

50

50

36

22

0

0

0

Zundert

83

0

0

26

0

0

36

Totaal (gigawattuur)

1.281

245

165

495

60

72

183

Totaal cumulatief (gigawattuur)

1.281

1.526

1.691

2.185

2.245

2.317

2.500

Zonnepanelen op gevel

‘Innovatieve technieken – zoals zonnepanelen op gevels, nieuwe vormen van waterkracht – zijn veelbelovend om de kosten en het beslag op ruimte te beperken’, aldus de concept-RES. ‘Het ondersteunt werkgelegenheid voor start-ups en in de techniek.’

Potentie zonnewarmte 1,4 terawattuur
Ondanks dat West-Brabant in de concept-RES nog niet spreekt over een concept Regionale Structuur Warmte (RSW) zijn er in het document wel al diverse ambities opgenomen voor duurzame warmtebronnen.

Restwarmte heeft met 8,3 terawattuur de grootste potentie, gevolgd door terrathermie (red. warmte uit de bodem tot 500 meter diepte) met 3,7 terawattuur, aquathermie met 1,7 terawattuur en zonnewarmte met 1,4 terawattuur.

Ook zonthermische parken
Naast zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit (pv) voorziet de regio ook de komst van zonneparken voor het opwekken van warmte (zonthermie). ‘Velden met panelen voor zonthermie zijn meestal een stuk kleiner (kleiner dan 5 hectare), maar lijken verder sterk op velden met zon-pv’, is te lezen in de concept-RES. ‘Voor de lokale ruimtelijke inpassing hanteren we daarom grotendeels dezelfde principes.’

Deze principes zijn:

  • Een goede ruimtelijke, landschappelijke inpassing van zonneparken, passend bij de kenmerken van het gebied.
  • Voorrang aan ongebruikte percelen in bebouwd gebied of aan gebieden die zich niet goed lenen voor andere functies: oude stortplaatsen, reststroken langs infrastructuur, leegstand op bedrijventerreinen en dergelijke.
  • Meervoudig ruimtegebruik als uitgangspunt bij alle zonneparken. Dus: zonneparken altijd combineren met natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, recreatie, versterking leefomgeving en/of andere functie(s). Meervoudig ruimtegebruik is bij velden met zonthermie wel wenselijk, maar vanwege het kleinere oppervlak van de velden, geen vast uitgangspunt.
  • Rekening houden met mogelijke effecten op bodemkwaliteit en biodiversiteit.

De (regionale) landschappelijke inpassing van zon en wind werken de regio het komend halfjaar verder uit, als bouwsteen voor het gemeentelijke zonbeleid. Dat gaat dan ook over de kansen voor zonthermie, dicht bij de gebouwde omgeving.

Bekijk hier alle reeds opgeleverde (concept) Regionale Energiestrategieën in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
OUXO Energy B.V. zoekt:

Zonnepanelen monteur

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
OUXO Energy B.V. zoekt:

Binnenwerk monteur MBO4 Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!