Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Coronavirus | Brancheorganisaties: duurzame energie kan België uit recessie trekken
© Vlaams Parlement

Coronavirus | Brancheorganisaties: duurzame energie kan België uit recessie trekken

De regering van België en de federale regering van Vlaanderen moeten vol inzetten op de energietransitie. De energiesector kan het land na de coronacrisis dan uit de recessie trekken.

Die oproep doen het Belgian Offshore Platform, de Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen (ODE, red. waartoe brancheorganisatie voor zonnepanelen PV-Vlaanderen behoort), het Blauwe Cluster, Flux 50, COGEN Vlaanderen, AVERE, koepel voor installateurs Techlink, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (Febeg) en REScoop Vlaanderen.

Versnellen
‘De energiesector is in staat, bereid, en gepassioneerd om België mee uit de economische recessie te trekken. We willen het, we kunnen het, en we rekenen er dan ook op dat de regeringen in dit land de juiste maatregelen treffen om de duurzame energietransitie te versnellen’, is te lezen in een gezamenlijke brief van de organisaties.

De bedrijven, de tienduizenden werknemers en honderdduizend landgenoten die al rechtstreeks participeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in de productie van elektriciteit, verwarming, koeling, gebouwen en vervoer staan volgens de organisaties klaar om de kar te trekken en Vlaanderen een voortrekkersrol te laten spelen in Europa. ‘De energiesector is tijdens deze crisis terecht aangeduid als een essentiële dienst. Onze mensen werken elke dag om de noodzakelijke energie te kunnen blijven produceren, verdelen en leveren.’

Trein niet missen
‘De energietransitie is geen kost maar een maatschappelijk winstgevende onderneming’, vervolgt men. ‘Investeringen in groene energie-infrastructuur en innovatieve oplossingen zijn de beste en meest kosteneffectieve weg naar economisch herstel op lokaal, regionaal, nationaal en supranationaal niveau eens de corona-maatregelen gradueel verdwijnen en de economie opnieuw moet rechtkrabbelen. Dit geldt met en zonder de coronacrisis. Maar wij hebben nu de opportuniteit om keuzes te maken: doen wij de relance business as usual of investeren wij de opstartmiddelen meer efficiënt in de duurzame richting? De economische relance zal natuurlijk breder zijn dan alleen de energietransitie. Maar ze moet deze wel mee versterken, en zeker niet vertragen of zelfs tegenwerken.’

De organisaties willen dat de stimuleringspakketten gebruikt worden om investeringen te versnellen in energie-efficiëntie en hernieuwbare verwarming en koeling, elektriciteit, mobiliteit, energieneutrale gebouwen en industriële processen een voortrekkersrol te laten spelen in internationale innovatieprojecten. ‘ De toepassingen van hernieuwbare energie, decentrale opwekking, vraagsturing, sectorkoppeling en energie-efficiëntie zijn steeds competitiever. Ze creëren jobs in Vlaanderen, België en Europa. Tientallen participatieprojecten doorheen Vlaanderen tonen elke dag de meerwaarde van het delen van de baten van deze investeringen voor de koopkracht en bedrijvigheid in eigen land. Met een sterke Europese productiebasis kan Europa wereldwijd industrieel leiderschap tonen. België kan het zich niet permitteren om deze trein te missen.’

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
Econnetic bv zoekt:

Consultant Duurzame Energie en Energieopslag

32-40 uur - 3972 LK
Technique Solair zoekt:

Projectleider zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!