Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Concept Regionale Energiestrategie Utrecht 16: ‘Maximaal inzetten in zon op daken’

Concept Regionale Energiestrategie Utrecht 16: ‘Maximaal inzetten in zon op daken’

De Utrechtse regio U16 – bestaande uit 16 gemeenten in de provincie Utrecht, 4 waterschappen en de provincie Utrecht– hebben de concept Regionale Energiestrategie (RES) gepresenteerd.

In de 30 regio’s werken de lokale overheden – te weten gemeenten, provincies en waterschappen – aan het opstellen van de concept-RES’en die op 1 juni 2020 klaar moeten zijn. Deze dienen vervolgens voor 1 maart 2021 omgezet te worden naar de RES 1.0. Mogelijkerwijs worden deze deadlines echter verplaatst vanwege het uitbreken van het coronavirus en wordt daarom gesproken over het klaar hebben van ‘voorlopige’ concept-RES’en op 1 juni 2020.

1,8 terawattuur
De doelen die worden vastgelegd, zijn in de 30 concept-RES’en onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030. De regio U16 wil 1,8 terawattuur aan de nationale opgave bijdragen. De Ontwerp RES – zoals deze door de regio U16 genoemd wordt – waarin deze ambitie in concrete plannen is vertaald, wordt nu voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van de 16 gemeenten, het algemeen bestuur van de betrokken waterschappen en de Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

Maximaal inzetten zon op daken
‘We willen maximaal inzetten op zon-op-dak, rekening houdend met randvoorwaarden als kosten, dakconstructies en aansluitmogelijkheden’, is te lezen in de concept-RES. ‘Onze inschatting is dat dit 0,5 terawattuur kan opleveren.’

Daarnaast is ook gekeken naar het potentieel voor windmolens en zonnevelden. De regio hierover: ‘We zien voor 2030 bijvoorbeeld potentieel voor windmolens, vooral langs infrastructuur, in het bijzonder op geschikte locaties langs de snelwegen (A12, A2, A27 en A28), Amsterdam-Rijnkanaal en spoorlijnen. Daarnaast zien we lokaal kansen voor windmolens bij bedrijventerreinen en in agrarische gebieden. We houden hierbij rekening met technische mogelijkheden en kosten. We hebben aandacht voor clustering om optimaal gebruik te kunnen maken van de netcapaciteit. Circa 70 grote windmolens in de U16 lijkt technisch mogelijk voor 2030 binnen deze denkrichtingen en dit zou circa 1 terawattuur opleveren. Als 2/3 van deze technisch haalbare windmolens wordt gerealiseerd – dus 45 windmolens – dan levert dit ca 0,7 terawattuur op.  Veel gemeenten zien mogelijkheden voor 1 of meer veelal grotere zonnevelden of hebben daar al plannen voor. Gezamenlijk lijkt circa 1 terawattuur aan zon-op-land voor 2030 haalbaar. Met 0,5 terawattuur zon-op-dak, het beleid en beleid in ontwikkeling en het potentieel dat we zien voor wind en zonnevelden en rekening houdend met planuitval, komen we hiermee tot een bod van 1,8 terawattuur.’

Zonnevelden: focus meervoudig grondgebruik
Voor zonnevelden ligt de focus op meervoudig grondgebruik’, is te lezen in de concept-RES. Deze focus is met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit (lokale afweging binnen provinciaal kader) en met een goede fasering in de realisatie van zonnevelden, zodat de benodigde netinfrastructuur op een kosten-efficiënte wijze realiseerbaar is. De theoretische potentie van zon in veldopstellingen is hoog. Alleen al de potentie voor zonnevelden op, in en langs infrastructuur, vuilnisbelten en waterzuiveringen kan, in theorie en zonder kwalitatieve, ruimtelijke en andere afwegingen, oplopen tot 9,15 terawattuur. Veel gemeenten zien  mogelijkheden voor 1 of  meer veelal grotere zonnevelden of hebben daar al plannen voor.’

Zon op dak: financieel aantrekkelijker maken
Voor zon op dak worden in de concept-RES enkele randvoorwaarden genoemd voor het behalen van de gestelde doelen: zon op dak moet financieel aantrekkelijker gemaakt worden dan zon op grond, er moet een publiekrechtelijke bevoegdheid voor gemeenten en provincie voor een verplichting voor zon op dak bij nieuwbouw en bij bestaande bouw komen; en dakoppervlak van het Rijksvastgoed moet in de regio ingezet worden voor zonnepanelen.

Hulp Rijk nodig
De regio U16 stelt in de concept-RES dat er voor het behalen van de doelen wel hulp nodig is van de overheid: variërend van aanvullende bevoegdheden voor lokale overheden, tot inzet van rijkseigendom (gronden, gebouwen en infra) voor de realisatie van duurzame elektriciteit en de samenwerking hierin, tot de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd technisch personeel. Mocht in het overleg en samenwerking met het Rijk blijken dat het niet mogelijk is om deze randvoorwaarden in te vullen, dan heeft dat gevolgen voor het kunnen realiseren van duurzame elektriciteit en daarmee het kunnen realiseren van het conceptbod.

Bekijk hier in het Solar Magazine-dossier alle (concept-)RES’en die reeds door de 30 Nederlandse regio’s opgeleverd zijn.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Werkvoorbereider buitendienst (€ 4.000,00 - € 6.000,00)

Fulltime (40 uur) - Nederland
Zonnegilde B.V. zoekt:

Leerling Servicemedewerker PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!