Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Concept Regionale Energiestrategie Friesland bevat slechts bescheiden ambitie voor zonne-energie
© GroenLeven

Concept Regionale Energiestrategie Friesland bevat slechts bescheiden ambitie voor zonne-energie

Friesland heeft de concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) gepresenteerd. De provincie wil in 2030 ten minste 2,31 terawattuur duurzame elektriciteit opwekken waarvan 0,49 terawattuur zonnestroom.

In de 30 regio’s werken de lokale overheden in Nederland – te weten gemeenten, provincies en waterschappen – aan het opstellen van de concept-RES’en die op 1 juni 2020 klaar moeten zijn. Deze dienen vervolgens voor 1 maart 2021 omgezet te worden naar de RES 1.0.

Voorgelegd ter besluitvorming
De doelen die worden vastgelegd in de 30 concepten-RES’en zijn onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030

De Friese concept-RES is ter besluitvorming aangeboden aan alle gemeenteraden, colleges, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap Wetterskip Fryslân. De concept-RES wordt uiterlijk 1 juni aangeboden aan het Rijk.

2,3 terawattuur
In Fryslân wordt in 2030 ten minste 2,31 terawattuur aan energie opgewekt met zonnepanelen en windmolens. De meeste elektriciteit, te weten 1,8 terawattuur, komt straks uit wind. Hiervan levert Windpark Fryslân 1,34 terawattuur. Bij zonne-energie gaat het om zowel zonneparken als zonnepanelen op daken; goed voor 0,49 terawattuur.

Deze elektriciteitsproductie is de optelsom van de huidige elektriciteitsproductie plus de al vergunde projecten voor grootschalige opwekking van zonne- en windenergie. Onderstaande tabellen bevatten voor zon op dak en op land alsook wind op land de huidige opwek van duurzame elektriciteit, alsook de pijplijn.

 

Zon op veld

Zon op dak

Huidige opwek

0,08 terawattuur

0,09 terawattuur

In aanbouw

0,11 terawattuur

-

SDE+ vergund

0,08 terawattuur

0,13 terawattuur

Totaal

0,27 terawattuur

0,22 terawattuur

Voor windenergie is de ambitie als volgt opgebouwd:

 

Wind

Huidige opwek

0,38 terawattuur

Bouw Hiddum Houw

0,147 terawattuur

Bouw Windpark Fryslân

1,34 terawattuur

Vervanging

 -0,05 terawattuur

Totaal

1,82 terawattuur

Netimpactanalyse Liander: groei zonne-energie wordt veel groter
Als onderdeel van het RES-proces heeft de Friese RES-regio een netimpactanalyse laten uitvoeren door netbeheerder Liander. Opvallend is dat de netbeheerder een veel grotere groei van het opgestelde vermogen aan zonnepanelen verwacht dan in de concept-RES verwoord is. ‘We zien een verschil in het aangeleverde bod en onze eigen prognoses’, schrijft Liander. ‘Op basis van onze eigen prognoses die we hanteren voor onze netinvesteringen verwachten we een veel grotere groei van met name zon op daken en zonneweides.’

Tussen het bod van de regio voor zon en onze eigen prognoses zit een factor 2 verschil. ‘Onze verwachting is dus dat er meer aan zit te komen dan hetgeen er nu in de aangeleverde scenario's benoemd staat. Zo verwachten wij dat de ontwikkeling van grootschalige zon op daken door zal gaan, omdat hier vaak geen vergunning voor vereist is. Weliswaar zal de netcapaciteit mogelijk voor een tijdelijke terugval in aansluitingen zorgen, maar er wordt hard gewerkt aan verzwaring van het net en dan zal het aantal aansluitingen weer stijgen. Daarnaast zijn er gemeenten met hoge ambities voor zonneparken die nog niet in de vergunningsfase zitten. Hier zien we dus het verschil tussen het bod van de regio voor de korte termijn en onze eigen verwachtingen.’

4 scenario’s
Liander heeft de volgende 4 scenario’s doorgerekend:

 

Scenario 1 Laag

 Scenario 2 Midden

Scenario 3 Hoog

Scenario 4 Alles

Wind op land (lopende projecten)

419 megawatt

419 megawatt

419 megawatt

419 megawatt

Grootschalige zonnevelden

25 procent realisatie (90,2 megawattpiek)

50 procent realisatie (180,3 megawattpiek)

75 procent realisatie (270,4 megawattpiek)

100 procent realisatie (360,5 megawattpiek)

Grootschalig gebouwgebonden zon

10 procent realisatie (25,6 megawattpiek)

25 procent realisatie (64 megawattpiek)

50 procent realisatie (128,2 megawattpiek)

100 procent realisatie (256,5 megawattpiek)

De conclusie die Liander daarbij trekt zijn:

  1. De geplande grootschalige opwekprojecten passen niet binnen het huidige elektriciteitsnet. ‘Omdat dit een bod is voor de korte termijn verwachten we dat de huidige problemen in ons net in 2025 (grotendeels) zijn opgelost’, aldus Liander. ‘Dit bod zegt echter nog niets over de uitdagingen en investeringen voor 2030. De tijdshorizon voor 2025- 2030 ontbreekt in het bod.’
  2. Omdat de scenario's te weinig onderscheidend zijn, is het niet mogelijk om een voorkeursscenario aan te wijzen.
  3. Wat betreft de afname van energie (vraag) zijn de grootste oorzaken van het bereiken van de maximale capaciteit de ontwikkelingen in elektrisch vervoer en warmtepompen.
  4. Wat betreft de teruglevering van energie (aanbod) zijn de grootste oorzaken van het bereiken van de maximale capaciteit de zonneweiden en kleinschalige pv-installaties op daken. 
  5. Er is veel spreiding tussen locaties waar energie wordt afgenomen (vraag) en locaties waar duurzame energie wordt opgewekt (aanbod). Dit betekent dat er over grotere afstanden meer infrastructuur nodig is om aanbod en vraag van elektriciteit te koppelen.
  6. De verhouding tussen de opwekking van zonne-energie en windenergie is in het hoge scenario vrij matig. Een goede verhouding zorgt voor betere benutting van het elektriciteitsnet omdat wind en zon complementair zijn aan elkaar.

Bekijk hier in het Solar Magazine-dossier alle (concept-)RES’en die reeds door de 30 Nederlandse regio’s opgeleverd zijn.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Svea Solar B.V. zoekt:

Technical Product Manager

Fulltime (40 uur) - Binnen Parallelweg 10, Helmond
SolarComfort zoekt:

Leerling Monteur Zonnepanelen

32-40 uur - De Chamotte 32, 4191 GT Geldermalsen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!