logo
wvhj2023
hero-image
16 maart 2020

Motie SP om ongebruikt geld SDE+ te benutten voor zonnepanelen op daken

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP heeft een motie ingediend om onbenutte gelden van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) in te zetten voor zonnepanelen op daken.

Eerder werd al bekend dat minister Wiebes 2 miljard euro extra budget beschikbaar stelt voor de voorjaarsronde van de SDE+, omdat hij onder meer extra kansen ziet voor zonnepanelen.

Energie- en woningcorporaties
De motie van Beckerman wil dat de minister nog meer maatregelen neemt en luidt als volgt: ‘constaterende dat er nu miljarden aan SDE-gelden op de plank blijven liggen; constaterende dat de veranderingen ten aanzien van de salderingsregeling voor veel onduidelijkheid en onrust zorgen waardoor de plaatsing van zonnepanelen vertraging oploopt; overwegende dat door fors te investeren in zon-op-dak zowel een grote slag in de verduurzaming als ook vergroting van het draagvlak voor klimaatmaatregelen gerealiseerd kan worden; verzoekt de regering, de SDE-gelden die op de plank liggen direct in te zetten in zon-op-dak, door lokale initiatieven voorrang te verlenen dan wel gemeenten, woningcorporaties en energiecorporaties uit te nodigen met voorstellen te komen, en gaat over tot de orde van de dag’.

Datum stemming onbekend door coronavirus
Doordat Tweede Kamervooorzitter Khadija Arib in de strijd tegen het coronavirus strenge maatregelen heeft genomen, is het onbekend wanneer er over de motie van Beckerman gestemd wordt. Er is besloten om de plenaire vergadering te beperken tot alleen de strikt noodzakelijke debatten. Dat zijn in beginsel alleen de debatten over het coronavirus.

Het wekelijkse mondelinge vragenuur is komen te vervallen en er zijn in beginsel de komende weken geen stemmingen. Alle commissievergaderingen en -activiteiten worden tot nader order uitgesteld. Uitzondering hierop zijn technische briefings die gaan over het coronavirus. Vooralsnog gelden de maatregelen tot 6 april 2020.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten