Solar Magazine - Provincie Gelderland weigert vergunning voor zonnepark op Landgoed Quadenoord
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Gelderland weigert vergunning voor zonnepark op Landgoed Quadenoord
© Chint Solar | Astronergy

Provincie Gelderland weigert vergunning voor zonnepark op Landgoed Quadenoord

De provincie Gelderland heeft de vergunningsaanvraag voor een zonnepark op het Landgoed Quadenoord in Renkum op grond van de Wet natuurbescherming geweigerd.

Het zonnepark waarvoor vergunning werd aangevraagd, heeft een oppervlakte van 15,7 hectare en is gelegen op bestaande landbouwgronden die zijn gelegen binnen de begrenzing van het Gelderse Natuurnetwerk (GNN) en van het Natura2000-gebied de Veluwe.

Stikstofdepositie en leefgebied
Afgelopen december werd al bekend dat de provincie Gelderland nog niet voornemens was de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor de aanleg van het zonneveld op Landgoed Quadenoord te verlenen.

De provincie vroeg de initiatiefnemers Landgoed Quadenoord, Coöperatie ValleiEnergie en Chint Solar destijds 2 onderwerpen beter te onderbouwen: de stikstofdepositie moet naar aanleiding van de landelijke discussie opnieuw worden bekeken, en de invloed op het leefgebied van de diersoorten in het gebied – ook buiten het beoogde plangebied.

Soortenbescherming
‘Wij weigeren de vergunning’, schrijven Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland in hun motivatie. ‘Het ingediende plan ziet te weinig toe op het beschermen van doelstellingsoorten en kan vanwege het ontbreken van afdoende mitigerende maatregelen én het stikstofaspect, niet vergund worden.’

Het bestuur stelt verder dat er momenteel nog onvoldoende kennis aanwezig is om mogelijk negatieve effecten van de aanleg van een zonnepark binnen de Natura2000-begrenzing van de Veluwe te beoordelen. De aanvragers hebben wel nog de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Teamlead Electrical Solar Engineering

Fulltime (40 uur) - Leeuwarden
Winst uit je woning zoekt:

Adviseur Verduurzaming (ZZP)

Parttime (24 uur) - Haarlem, 2011 MA
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!