logo
wvhj2023
© Naturalis | Shell
© Naturalis | Shell
3 maart 2020

Oosterhout: Shell en Eneco mogen Energiepark A59 met zonnepanelen en windmolens onderzoeken

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oosterhout heeft ingestemd met het verzoek van Shell en Eneco voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een energiepark langs de A59 in de Oranjepolder.

Met dit besluit geeft het bestuurscollege het startschot voor een inspraakprocedure van een zonnepark en een windpark langs de A59.

Regionale Energiestrategie
Wethouder Marcel Willemsen: ‘Voor het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Oosterhout binnen de Regionale Energiestrategie (RES) onder andere in op windmolens en een aantal hectaren zonneweiden langs de A59. Om energieneutraal te worden in Oosterhout is grootschalige opwek van schone energie noodzakelijk. Alleen met zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen redden we het niet.’

Het plan is dat het Energiepark A59 in een klein deel van de Oranjepolder tegen de snelweg A59 aankomt. Eneco verkent de mogelijkheden voor een windpark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om circa 15.000 huishoudens van energie te voorzien. Shell verkent de mogelijkheden voor een zonnepark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om bijna 15.500 huishoudens van energie te voorzien.

Sociale participatie
De gemeente, Eneco en Shell willen de inwoners laten meedelen in de opbrengsten van het Energiepark. Gezamenlijk bespreken zij met de inwoners de mogelijkheden voor sociale participatie, met bijvoorbeeld een fonds voor verduurzaming van Oosterhout en financiële deelname met obligaties door inwoners.

Wethouder Willemsen vervolgt: ‘Natuurlijk kijken wij ook naar andere innovatieve technieken, zoals waterstof en het gebruik van het water van het Wilhelminakanaal. Maar voorlopig zijn zon en wind technisch haalbare en bruikbare energiebronnen. Het idee is daarom om tijdelijk, voor 25 jaar, het anders gebruiken van de grond mogelijk te maken binnen het bestemmingsplan. Met de instemming van het college met de principeverzoeken van Shell en Eneco is een eerste stap gezet. Maar er volgt nog een lange procedure waarbij de initiatiefnemers ten eerste met de omgeving in gesprek gaan om ze te betrekken bij de plannen voor het indienen van een omgevingsvergunning.’

Energiecafé
Dit gebeurt in eerste instantie met een energiecafé in de wijk Dommelbergen, op 12 maart in basisschool de Duizendpoot. De gemeente informeert inwoners hier over de stand van zaken van de RES en het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Op deze inloopavond biedt de gemeente ook andere partijen zoals woningcorporatie Thuisvester de ruimte om in gesprek te gaan over duurzaamheid. Shell en Eneco gaan in gesprek over hun plannen voor het Energiepark A59 met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit energiecafé is voor hen de start van de omgevingsdialoog.

De gemeente geeft tijdens dit energiecafé ook uitleg over de gemeentelijke processen voor de vergunningverlening. Want het Energiepark A59 kan er alleen komen als de gemeente een vergunning verleent om tijdelijk, te weten 25 jaar, af te wijken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan. Hiervoor moeten Shell en Eneco een omgevingsvergunning aanvragen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten