Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Brabantse Milieufederatie: kies voor mix van grootschalige en kleine zonneparken
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Brabantse Milieufederatie: kies voor mix van grootschalige en kleine zonneparken

De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft de Brabantse politici die werken aan een Regionale Energiestrategie (RES) 14 aanbevelingen toegestuurd om te komen tot een succesvolle (concept-)RES.

De BMF is voorstander van grootschalige energieopwekking: ‘Dat is nodig om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Daarbij vinden wij het wel van belang dat grootschalige energieprojecten zorgvuldig worden ingepast in het mooie Brabantse landschap. Ook pleiten wij voor een goede balans en zorgvuldige afweging tussen energiebesparing, energieopwekking in het buitengebied en energieopwekking in de gebouwde omgeving zoals zon op dak. Bovendien vinden wij burgerparticipatie en samenwerking belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle energietransitie.’

14 aanbevelingen
De provincie Brabant telt 3 RES-regio’s: Regio West-Brabant, Regio Hart van Brabant en Regio Noordoost Brabant.

De Brabantse Milieufederatie stelt hierbij de volgende 14 concrete maatregelen voor om in Noord-Brabant te komen tot een succesvolle RES.

 1. Besparen, besparen, besparen: laat energiebesparing een substantieel onderdeel zijn van de opgave in de RES. Benoem waar mogelijk al concrete uitvoeringsplannen met betrekking tot besparing.
 2. Doe een ambitieus ‘bod’ voor zowel elektriciteit als warmte en koppel de beide opgaven. Houd bij de elektriciteitsopgave rekening met het elektrificeren van mobiliteit, industrie en de warmtetransitie.
 3. Maak duidelijk over welke keuzen men als RES-regio wel én niet gaat, wat het handelingsperspectief is van inwoners en wie er uiteindelijk beslist over te maken keuzen. Maak de relatie met andere klimaattafels helder, zoals industrie en mobiliteit, maar ook de relatie met gemeentelijk en provinciaal beleid.
 4. Communiceer helder en transparant over de opgave en berekeningen.
 5. Zet maximaal in op energieopwekking in de gebouwde omgeving en draag dit actief uit. Neem als overheid regie op de opwekking van energie in de gebouwde omgeving én het buitengebied. Vind balans tussen het aandeel energieopwekking in de gebouwde omgeving en in het buitengebied. Stimuleer ook zoveel mogelijk (kleinschalig) zon op dak.
 6. In het buitengebied: concentreer windparken in enkele grote clusters en kies voor een mix van grootschalige en kleine zonneparken, passend naar maat en schaal van de omgeving.
 7. Maak een kaart van gebieden die uitgesloten zijn voor zon en/of wind, waaronder Natuurnetwerk Brabant-gebied. Naast natuurgebieden, zijn dit ook gebieden met een waardevolle cultuurhistorische waarde. Hou daarnaast enkele gebieden expliciet vrijgesteld van grootschalige zon- en windprojecten en heb aandacht voor stiltegebieden.
 8. Geef de natuur een stem door expliciet (aanvullend) onderzoek te doen naar ecologische waarden.
 9. Stem locaties voor energieopwekking en potentiële warmtebronnen af met buurregio’s en buurlanden.
 10. Zorg in de energiemix voor optimale ruimtebenutting. Wind waar het past, zon op verharde oppervlakten en spaarzaam op land en zoveel mogelijk in combinaties met andere functies.
 11. Geef uitleg over het onderscheid in potentiële energiebronnen voor 2030 en 2050. Besteed ook aandacht aan langetermijnoplossingen, zoals groene waterstof.
 12. Blijf participatiesessies organiseren, maar behoud overzicht. Bied eventueel ondersteuning aan gemeenten op het gebied van communicatie en participatie. Zorg er bovendien voor dat de (concept) RES begrijpelijk is voor niet-energieprofessionals.
 13. Neem lokaal eigendom als uitgangspunt op in de RES. Maak een plan om procesparticipatie, financiële participatie en sociale participatie bij toekomstige energieprojecten vorm te geven.
 14. Betrek inwoners, omwonenden en natuurorganisaties al in een vroeg stadium bij energie- en warmteprojecten. Werk ook samen aan de uitvoering van energieprojecten.
Nu in Solar Magazine

Maart 2020

Bergen krijgt energielandgoed met 265 hectare zonnepanelen en 175 hectare natuur: ‘Er moet iets achterblijven wat optelt…’ Vlaamse energieminister Zuhal Demir: ‘We gaan zonne-energie niet oversubsidiëren’...
Vacatures
Straightforward B.V. zoekt:

Trainee/Projectondersteuner

Straightforward B.V. zoekt een Trainee/Projectondersteuner
minimaal 32 uur • Schinnen
NPG zoekt:

Call agent

NPG zoekt een call agent
Fulltime • Riemst (B)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!