logo
wvhj2023
hero-image
14 januari 2020

Provincie Overijssel stopt 6,25 miljoen euro in asbestfonds

De provincie Overijssel stopt 6,25 miljoen euro in het landelijke asbestfonds, dat onder meer het verwijderen van asbest moet combineren met het plaatsen van zonnepanelen.

Het in 2016 gestarte Overijsselse programma voor de versnelling van de aanpak van asbestdaken loopt dit jaar af. In nauwe samenwerking met gemeenten en marktpartijen heeft de provincie in de afgelopen 3 jaar ruim een verdubbeling van het saneringstempo gerealiseerd. Daarmee stelt Overijssel koploper van Nederland te zijn.

Samenwerkingsovereenkomst
Doordat het verbod op asbestdaken er voorlopig niet komt, is het tempo in het saneren van asbestdaken volgens het provinciebestuur sinds kort fors afgenomen. Daarom zet Overijssel nu stappen om het saneren van asbestdaken te stimuleren en sluit men aan op de landelijke stimuleringsaanpak.

Binnenkort ondertekent de rijksoverheid hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met diverse partijen uit het veld. Deze overeenkomst, die Overijssel ook zal ondertekenen, gaat in op 6 onderwerpen:

  1. Ontwikkelen eenduidige communicatiestrategie.
  2. Opzetten revolverend fonds asbestdaken.
  3. Faciliteren gemeenten in aanpak asbestdaken.
  4. Koppelkansen beter benutten, zoals opwek duurzame energie en transitie landelijk gebied.
  5. Landsdekkende inventarisatie asbestdaken.
  6. Vereenvoudiging sanering asbestdaken.

Koppelkansen
Voor het in ontwikkeling zijnde landelijke fonds asbestdaken heeft Overijssel nu al 6,25 miljoen gereserveerd. Iets meer dan de helft van de Overijsselse gemeenten heeft ook in de begroting middelen gereserveerd om bij te dragen aan dit fonds dat in 2020 operationeel moet zijn en zich voornamelijk richt op niet- en minder draagkrachtige dakeigenaren.

Benutting van koppelkansen wordt een speerpunt in de samenwerkingsovereenkomst die minister Van Veldhoven wil sluiten met partijen die aan deze onderdelen willen bijdragen. De provincie Overijssel heeft aangeboden om dit onderdeel te organiseren. De belangrijkste koppelkansen zijn volgens het provinciebestuur de combinatie van asbestdakvervanging en benutting van het hele dak voor de opwek van zonne-energie en het stimuleren van een transitie op erven waar leegstaande agrarische gebouwen staan met een asbestdak.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten