Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wiebes wil provincies beslissingsbevoegdheid geven voor zonnepark van 50 tot 100 megawattpiek
© Rijksoverheid

Wiebes wil provincies beslissingsbevoegdheid geven voor zonnepark van 50 tot 100 megawattpiek

Minister Wiebes wil provincies in de nabije toekomst via de Energiewet beslissingsbevoegdheid geven bij de totstandkoming van zonneparken met een omvang van 50 tot 100 megawattpiek.

Dit meldt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief waarmee hij mede namens de minister voor Milieu en Wonen de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de nationale energieprojecten die met de inzet van de Rijkscordinatieregeling (RCR) worden uitgevoerd.

Uitzonderingspositie voor zonneparken
In het overzicht van de minister wordt van 35 energieprojecten aangegeven waar deze staan in de procedure: van de voorbereiding van de ruimtelijke planvorming tot de realisatiefase. Ook wordt aangegeven welke activiteiten richting omwonenden en andere betrokkenen zijn georganiseerd op het gebied van omgevingsmanagement. Hieruit blijkt volgens Wiebes dat bij al deze energieprojecten er in een vroeg stadium activiteiten worden ontwikkeld om omwonenden te betrekken bij de planvorming.

Sinds enkele jaren bekijkt de minister per project welk bestuursniveau het meest geschikt is om een project in te passen. Hierdoor zijn tot nu toe alle zonneparken die qua omvang in aanmerking komen voor de RCR alsnog buiten de RCR geplaatst. Het gaat om de volgende zonneparken: Zonnepark Energielandgoed Wells Meer, Zonnepark Dorhout Mees, Zonnepark Overbetuwe, Zonnepark Nieuw-Buinen, Zonnepark Fledderbosch, Zonnepark Stadskanaal, Zonneweide Kollumerwaard, Zonnepark Vlagtwedde, Zonnepark Energiepark Duurkenakker en Zonnepark Midden-Groningen.

Wijzigingen RCR op komst
Het toepassen van coördinatie op de vergunningverlening is volgens Wiebes belangrijk, ongeacht of dit gebeurt door het Rijk, de provincie of de gemeente. ‘Coördinatie van vergunningverlening zorgt immers voor duidelijkheid. Zo is er 1 inspraakmoment, waarbij een belanghebbende bij 1 loket terechtkan en waarbij een eventueel beroep direct bij de Raad van State plaatsvindt en uitspraak in beginsel binnen 6 maanden plaatsvindt’, aldus de minister in zijn Kamerbrief. Wiebes stelt in de brief van plan te zijn in het wetsvoorstel voor de Energiewet – waarvan de consultatie naar verwachting zal starten in het tweede kwartaal van 2020 – diverse wijzigingen op te nemen rond de inpassing van onder meer zonneparken, windparken en transport-infrastructuur.

Een van de belangrijkste wijzigingen voor zonnestroom is dat de minister de provincies bevoegdheden wil geven bij het inpassen van zonneparken. ‘De afgelopen jaren is in alle gevallen de RCR-bevoegdheid van het Rijk bij het realiseren van grote zonneparken (groter dan 50 megawattpiek) in overleg met betrokken initiatiefnemers, provincies en gemeenten overgedragen aan de betrokken gemeente. Provincies hebben momenteel geen bevoegdheid in relatie tot zonneparken. Gelet op de verantwoordelijkheid van zowel provincies als gemeenten bij de Regionale Energiestrategieën (RES’en) en de uitvoering daarvan, is mijn voornemen om in de nieuwe Energiewet zonneparken groter dan 100 megawattpiek van Rijksbelang te verklaren en de provincies de bevoegdheid te geven een projectbesluit vast te stellen voor zonneparken tussen de 50-100 megawattpiek.’

Combinaties met wind
De bevoegdheid van de gemeente blijft in de wet gelijk, te weten tot 50 megawattpiek. Wiebes hierover: ‘Vanzelfsprekend hebben ook provincies hierbij de mogelijkheid afspraken met gemeenten te maken waarbij de betreffende gemeente de ruimtelijke besluitvorming op zich neemt. Ongeacht bij welk bestuur de bevoegdheid ligt, gelden de afspraken uit het Klimaatakkoord ten aanzien van de participatie.’

Volgens Wiebes zal er incidenteel, en naar verwachting steeds meer, sprake zijn van gelijktijdige ontwikkeling van wind- en zonne-energie en dat binnen één project. Hiervoor zouden nu separate procedures moeten worden doorlopen met waarschijnlijk ook verschillende bevoegde gezagen. Dit vindt de minister onwenselijk voor overheden, initiatiefnemers en de omgeving. ‘Daarom wil ik een bepaling introduceren die voorziet in 1 procedure en 1 bevoegd gezag voor het gecombineerde wind- en zonproject.’

Combinatie met uitbreiding elektriciteitsnet
En soortgelijke maatregelen wil minister Wiebes doorvoeren voor de combinatie van opwek en transportinfrastructuur: ‘Besluitvorming over de opwekinstallatie en het aanpassen van de daaruit voortvloeiende transportinfrastructuur doorlopen nu veelal in de tijd van elkaar gescheiden procedures. Ik wil bezien of een bepaling kan worden geïntroduceerd die voorziet in de mogelijkheid om 1 procedure en 1 bevoegd gezag te benoemen voor de combinatie van transportinfrastructuur en opwekinstallatie.’

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
Wocozon zoekt:

Account Manager

Wocozon zoekt een gedreven groene Account Manager voor de regio Noord Nederland gezocht
36-40 uur • De Meern - Utrecht
Wocozon zoekt:

Support Engineer

Wocozon zoekt een Support Engineer
Fulltime • De Meern | Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!