Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Enexis onderzoekt waterstof als alternatief voor extra ruimte op elektriciteitsnet Drenthe
© Dé Duurzame Uitgeverij

Enexis onderzoekt waterstof als alternatief voor extra ruimte op elektriciteitsnet Drenthe

Enexis, Gasunie en NAM starten een haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van waterstof op 2 voormalige NAM-locaties in Emmen en Roswinkel om extra ruimte op het elektriciteitsnet te creëren.

Zo zou volgens de betrokken partijen in de provincie Drenthe in combinatie met het ter plekke verzwaren van het elektriciteitsnet ruimte gecreëerd kunnen worden voor lokale opwek van duurzame energie.

Direct omzetten in waterstof
In het onderzoek wordt bekeken onder welke voorwaarden het haalbaar is om lokaal opgewekte duurzame energie direct om te zetten in waterstof. En of die energie via bestaande gasleidingen kan worden getransporteerd naar afnemers, zodat deze groene stroom tóch een bijdrage levert aan de energietransitie.

De studie maakt deel uit van het lopende initiatief ‘Energiehub GZI-Next’, waarmee NAM samen met diverse partners zoals provincie Drenthe, gemeente Emmen, New Energy Coalition, EBN, Gasunie, Shell en Emmtec onderzoekt of de locatie en leidingen van deze voormalige NAM-locatie een rol kunnen spelen in het versnellen van de energietransitie.

Inventarisatie naar zonneparken
Met het onderzoek wordt geïnventariseerd voor welke zonne-energie- en windprojecten straks geen plaats is op het elektriciteitsnet. In Drenthe betreft dit diverse projecten, waarvan enkele nabij bestaande NAM-locaties. Rondom NAM-locatie Roswinkel worden aan de Nederlandse en Duitse kant van de grens duurzame-energieprojecten geconfronteerd met een overvol elektriciteitsnet. In deze studie onderzoeken Enexis Netbeheer, Gasunie en NAM 3 opties voor het reduceren van congestie en het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie, door:

  1. Verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.
  2. Lokale groenewaterstofproductie op NAM-locatie Roswinkel, daar waar de duurzame energie wordt opgewekt.
  3. Centrale groenewaterstofproductie op de NAM-locatie GZI in Emmen, vlak bij de waterstofverbruikers.

Elektrolyser
De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd door DNV-GL. Verschillende scenario’s worden uitgewerkt, bijvoorbeeld of de elektrolyser – die de duurzame elektriciteit omzet in waterstof – het beste aangesloten kan worden op een elektriciteitsnet of op de plek waar de duurzame opwek plaatsvindt - bij een slimme combinatie van wind- en zonneparken.

De haalbaarheidsstudie zal ook moeten uitwijzen wat het optimale vermogen van de eventuele elektrolyser is, met het oog op de nu geplande duurzame-energieprojecten. Hierbij wordt gedacht aan een elektrolyser met een vermogen van 20 tot 50 megawatt. Verwacht wordt dat medio januari 2020 de eerste resultaten gedeeld kunnen worden.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Boss Energy Consulting zoekt:

Head of Business Development

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Navetto zoekt:

Accountmanager Noord-West en Accountmanager Zuid-West Nederland

Fulltime (40 uur) - Arij Koplaan 3, 3132 AA, Vlaardingen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!