Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechter geeft groen licht voor zonnepark Kronos Solar in Overdinkel
© Kronos Solar

Rechter geeft groen licht voor zonnepark Kronos Solar in Overdinkel

De rechtbank Overijssel heeft groen licht gegeven voor zonnepark Kronos Solar te Overdinkel in de gemeente Losser. Aangetekende bezwaren van omwonenden zijn niet-ontvankelijk verklaard.

In oktober 2018 verleende de gemeente een omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark op percelen aan de Drielandweg in Overdinkel. Omwonenden tekenden daar bezwaar tegen aan.

Bezwaren deels ingetrokken
Nog voor de zitting hebben een aantal omwonenden hun bezwaren ingetrokken. Het andere deel van de eisers zijn volgens de gemeente geen belanghebbenden, omdat  de afstand tussen de woningen van de eisers tot de rand van het zonnepark ongeveer 545 meter bedraagt. Het zonnepark wordt daarbij aan het zicht onttrokken door ten eerste het bosperceel ten zuiden van de Drielandweg, ten tweede de erfbeplanting bij het woonerf, ten derde door reeds aanwezige houtsingels aan beide zijden van de Drielandweg en ten vierde door een (nog aan te leggen) 5 meter brede (en groenblijvende) houtsingel over de volle lengte tussen het zonnepark en de Drielandweg, achter de al aanwezige houtsingel. Deze verplichte aanleg is opgenomen in de omgevingsvergunning.

Ook voor de andere eisers geldt volgens de gemeente dat zij op ruime afstand van het zonnepark wonen en dit onttrokken wordt aan het zicht. De rechter gaat mee in die beredenering van de gemeente. Daarbij verwijst de rechtbank naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit juni 2019. Toen heeft de Afdeling een oordeel gegeven over de belanghebbendheid van een omwonende bij een omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonneakker. De Raad van State heeft daarbij overwogen dat bij een afstand van 450 meter tussen het woonperceel van appellant en de beoogde zonneakker het in beginsel niet aannemelijk is dat gevolgen van enige betekenis zullen worden ondervonden.

Geen belanghebbenden
De rechtbank stelt voor het zonnepark in Overdinkel nu vast dat voor een deel van de eisers vanaf de woonpercelen geen dan wel nagenoeg geen zicht is op het zonnepark. De reden hiervoor is ten eerste de afstand tussen de woonpercelen en de rand van het zonnepark (ongeveer 545 meter) in combinatie met de geringe hoogte van de zonnepanelen (te weten 2 meter). Verder wordt het zonnepark aan het zicht (vanaf de woonpercelen) onttrokken door de al aanwezige tussenliggende houtsingels, een reeds aanwezig bosperceel, erfbeplanting bij het woonerf en de aan te leggen houtsingel. Gelet hierop oordeelt de rechtbank dat de eisers, wat betreft hun woon- of leefsituatie, geen gevolgen van enige betekenis zullen ondervinden van het zonnepark. Deze eisers zijn daarom volgens de rechter geen belanghebbenden bij het bestreden besluit. De rechtbank heeft het door hen ingestelde beroep daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Zon & Zo Duurzame Oplossingen Nederland BV zoekt:

Ervaren onderaannemer/zzp’er service zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - 2952CA
Solention B.V. zoekt:

Werkvoorbereider

<24 uur - Ede, 6718XA
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!