Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: zonnepanelen in toekomst mogelijk wel verplicht via Wet milieubeheer
© Rijksoverheid

Minister Wiebes: zonnepanelen in toekomst mogelijk wel verplicht via Wet milieubeheer

Minister Wiebes stelt dat zonnepanelen, mits zij een terugverdientijd van 5 jaar kennen, in de toekomst mogelijk wel voor het mkb verplicht kunnen worden door de energiebesparingsplicht van de Wet milieubeheer.

D66-Kamerlid Matthijs Sienot stelde eerder deze week Kamervragen aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om te weten te komen of hij bereid is om zonnepanelen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) te verplichten via de Wet milieubeheer.

Energiebesparings- en informatieplicht
De Wet milieubeheer legt in grote lijnen vast welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te beschermen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Verbruikt een bedrijf of instelling per jaar ten minste 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas, dan is men verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing waarin bedrijven en instellingen moeten rapporteren of ze voldoen aan de energiebesparingsplicht. In de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) staan maatregelen voor 19 bedrijfstakken opgenomen, waaronder het plaatsen van led-verlichting.

Ook motie van GroenLinks
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Tom van der Lee namens GroenLinks een motie ingediend*. De motie, ondersteund door Sienot van D66, luidt als volgt: ‘overwegende dat als we de klimaatdoelen willen halen de hoeveelheid duurzame-energieopwekking in Nederland sterk omhoog moet; constaterende dat energiebesparing en duurzame-energie-opwekking van bedrijven achterblijft; constaterende dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat het kabinet komt met een actualisatie van de Wet milieubeheer waarbij wordt ingezet op een integrale klimaatbenadering, waarbij zowel energiebesparende maatregelen als  duurzame energieopwekking tot de mogelijkheden behoren; constaterende dat opwekking met zonnepanelen in veel gevallen een terugverdientijd kent van zeven jaar; verzoekt de regering om bij de actualisatie van de energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer ook in beeld te brengen welke technische opties onder een terugverdientijd van zeven jaar zouden vallen.’

Wiebes ontraadt motie vanwege Klimaatakkoord
De indiening van de motie wordt door de Tweede Kamer voldoende ondersteund om in stemming gebracht te worden, maar minister Wiebes keerde zich tijdens het debat tegen de motie. Wiebes stelt dat de motie in strijd is met het Klimaatakkoord.

‘De 1,5 jaar dat ik werkelijk met oneindige flexibiliteit en af en toe noodzakelijke inventiviteit tot een Klimaatakkoord ben gekomen, is een andere tijd dan nu. Eerst was er om het te halen grote flexibiliteit nodig, nu is het om het te halen strikt een kwestie van het houden aan een akkoord. Wij zijn het Rijk, wij hebben een akkoord met weet ik hoeveel partijen en de enige manier om hierin te slagen, is om me eraan te houden en niet binnen een halfjaar op heel belangrijke punten bijvoorbeeld de mkb’ers allemaal te laten afhaken. Dat ga ik niet doen. Ik heb de mkb’ers hard nodig, ik wil ze niet laten afhaken. Ik heb de tekst erbij gepakt. Als het in het kader van het akkoord zou kunnen, ben ik er mild over. Ik heb de tekst (red. van de door GroenLinks geïnitieerde motie) hier voor mij en ik kan er helaas niet mild over zijn. Heel eenduidig is er nergens te lezen dat er een verruiming zou kunnen komen naar 7 jaar. Op allerlei andere manieren zijn er wél dingen aangekondigd, maar deze motie moet ik om die reden ontraden. Het opzeggen van het Klimaatakkoord zal niet van mij komen.’

Toch acht Wiebes het niet ondenkbaar dat zonnepanelen in de toekomst onder de Wet milieubeheer, en daarmee de energiebesparings- en informatieplicht, gaan vallen: ‘We gaan ongetwijfeld zien dat die mogelijkheden allemaal gaan komen. Zonnepanelen kelderen hard in prijs. Er zullen momenten komen waarop 5 jaar helemaal niet raar is en dat het ook voor mkb'ers een buitengewoon aantrekkelijke mogelijkheid is die dan onder deze wet zou vallen. Maar dat is op dat moment. Ik zou een beetje hypocriet zijn als ik zou zeggen: we gaan het nu om twintig over één 's nachts allemaal leuk onderzoeken voor de vrede, maar we gaan er daarna niks mee doen. Dat doe ik ook niet. Ik heb het er secuur op nagelezen, maar het past er niet in. Andere dingen passen er wel in, maar dit niet.’

Update 26 november: Tom van der Lee heeft besloten zijn motie aan te houden en niet in stemming te brengen.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
ESTG zoekt:

Inside Sales medewerker Frankrijk en België

32-40 uur - Heteren, Poort van Midden Gelderland Oranje 9, 6666 LV
Zonneplan zoekt:

Head of Operations Energietransitie

Fulltime (40 uur) - Zwolle, 8021 EV 13D
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!