Solar Magazine - Rechter verplicht huurder tot accepteren zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechter verplicht huurder tot accepteren zonnepanelen
© Daniel127001 | Dreamstime.com

Rechter verplicht huurder tot accepteren zonnepanelen

Rechtbank Amsterdam verplicht een huurder van Eigen Haard mee te werken aan de renovatie van het wooncomplex waar hij woont en waar 70 procent van de huurders voor de renovatie met onder meer zonnepanelen zijn.

De kantonrechter heeft Woningstichting Eigen Haard – de eisers in het kort geding – in het gelijk gesteld. De zitting was eind oktober geschorst om de 2 partijen de gelegenheid te geven tot het voeren van overleg en een schikking te treffen. Dat is echter niet gelukt waarna alsnog om een vonnis van de rechter is gevraagd.

Comfortpakket met zonnepanelen
De woning van de huurder maakt deel uit van het wooncomplex van Eigen Haard dat bestaat uit 6 woonblokken. Eigen Haard wil renovatiewerkzaamheden in en aan de woningen in het wooncomplex verrichten. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de isolatie en de ventilatie van de woningen. Eigen Haard heeft daartoe voorstellen gedaan aan de huurders. De huurders hebben een keuze kunnen maken tussen het zogenoemde Comfortpakket of het Pluspakket. Het Pluspakket bestaat uit dezelfde werkzaamheden als het Comfortpakket maar omvat daarnaast het aanbrengen van 4 zonnepanelen op het dak, een omvormer en het aanpassen van de groepenkast in de woning.

Ruim 70 procent van de buren van de huurder heeft ingestemd met het project Samen Verduurzamen. In de rechtszaak heeft Eigen Haard geëist om de huurder te veroordelen de uitvoering van de werkzaamheden (Comfortpakket) in zijn woning te gedogen en daaraan zijn medewerking te verlenen op straffe van een dwangsom.

Maatwerk
In het kort geding diende de rechter te beoordelen of de vordering van Eigen Haard in een bodemprocedure een dusdanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd door Eigen Haard.

Eigen Haard heeft volgens de huurder allerlei toezeggingen gedaan en voordeeltjes geboden aan individuele huurders om hun instemming met het renovatievoorstel te verkrijgen. De woningcorporatie zou daarom de instemming van die huurders op een oneigenlijke manier hebben verkregen. Eigen Haard heeft tijdens het kort geding uiteengezet dat zij, hoewel het een complexgewijze renovatie betreft, aan iedere huurder individueel een redelijk voorstel moet doen. Zij probeert het aangeboden Comfortpakket en het Pluspakket, dat aan alle huurders is voorgelegd, dan ook vergezeld te laten gaan van ‘maatwerk’. Dat betekent dat zij, waar mogelijk, tegemoetkomt aan individuele wensen van huurders, zoals de vraag of het kattenluikje teruggeplaatst kan worden. Het standpunt van de huurder wordt niet gehonoreerd.

Werkzaamheden gedogen
De rechter concludeert bovendien dat de huurder niet binnen 8 weken na het bericht van Eigen Haard een procedure aanhangig heeft gemaakt om het oordeel van de rechter te verkrijgen over de vraag of het renovatievoorstel van Eigen Haard wel/niet als redelijk is aan te merken.

De slotsom is dat huurder de gelegenheid heeft gehad zijn bezwaren tegen het renovatievoorstel van Eigen Haard aan de rechter voor te leggen, maar dat hij die gelegenheid onbenut heeft gelaten. De inhoudelijke bezwaren van de huurder tegen het renovatievoorstel van Eigen Haard kunnen daarom niet meer in een bodemprocedure worden beoordeeld. Hij wordt geacht met dat renovatievoorstel te hebben ingestemd. De huurder zal daarom zijn medewerking aan de renovatiewerkzaamheden hebben te verlenen en zal die werkzaamheden moeten gedogen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Everday zoekt:

Field service engineer

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Lens zoekt:

Allround HR Officer

32-40 uur - Amsterda, 1033NN, 75E
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!