Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
NVDE: groene waterstof oplossing voor congestie op elektriciteitsnet
© Gasunie

NVDE: groene waterstof oplossing voor congestie op elektriciteitsnet

Groene waterstof kan een oplossing vormen voor het volle elektriciteitsnetwerk. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) naar aanleiding van een expertmeeting over congestie en waterstof.

De NVDE organiseerde onlangs in samenwerking met de gemeente Emmen een expertmeeting over de mogelijkheden voor groene waterstof als oplossing voor de huidige congestieproblematiek. De bijeenkomst kwam voort uit een initiatief in Emmen, waarbij Gasunie, Enexis en de gemeente Emmen op de voormalige gaszuiveringsinstallatie (gzi) een pilotproject ontwikkelen voor groene waterstof die geproduceerd wordt met zonnestroom van een zonnepark, te leveren aan de lokale industrie.

Congestiegebieden goede startlocatie
De NVDE ziet de pilot als een interessante ontwikkeling die potentieel ook breder toepasbare lessen kan opleveren. Groene waterstof kan op deze manier namelijk een oplossing zijn voor inpassing van wind- en zonne-energie in regio’s waar de netcapaciteit een bottleneck vormt, zoals in de regio Emmen. Locaties waar netinpassing een probleem is, kunnen op deze manier goede startlocaties zijn om de eerste introductie van groene waterstof te versnellen.

Tijdens de bijeenkomst is verkend of en hoe groene waterstof een oplossing kan zijn en hoe de introductie van groene waterstof voor het congestiedoel kan worden versneld. Ook is onderzocht welke belemmeringen daarbij aan de orde zijn, en hoe deze kunnen worden opgelost.

Toepassingsgebieden
Belangrijkste conclusies van de expertmeeting zijn volgnes de NVDE:

  • Waterstof is een relevante optie om de problematiek in congestiegebieden te verlichten.
  • Voor een sluitende businesscase is het belangrijk dat er een stimuleringskader is, dat de oplossing van een congestieprobleem waarde krijgt, en er infrastructuur en afnemers zijn.
  • Stimuleringskader kan zijn de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (red. vanaf 1 januari 2020 de SDE++) of de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI). De SDE++ zou daarvoor specifiek moeten kijken naar congestiegebieden, in de DEI zijn de schaalgrootte van dit soort projecten en de onrendabele operating expenditures (opex-)punten waar de regeling op zou moeten worden aangepast.
  • Bij de waardering van waterstof in congestiegebieden wil men het vooral inzetten op plaatsen waar het aantrekkelijker is dan andere oplossingen voor congestie, ook op langere termijn.
  • De noodzaak van lokale infrastructuur maakt dat er altijd lokaal zal moeten worden gekeken: de infrastructuur moet er zijn en de waarde van het hergebruiken ervan is ook relevant.
  • Qua afnemers is transport momenteel het meest interessant; toepassing in de gebouwde omgeving of industrie zijn ook mogelijk, of voorlopig bijmengen in het gasnet.

Tenders van netbeheerders
De extra waarde van waterstofproductie in congestiegebieden zou volgens de betrokkenen idealiter tot uitdrukking moeten komen door tenders bij netbeheerders, waarbij zij de markt techniekneutraal uitvragen om een oplossing te bieden voor een congestieprobleem, en de opties dus ook concurreren met netverzwaring.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Saman Groep zoekt:

Recruiter

Parttime (24 uur) - Zierikzee, 4301 RZ nr. 1
Zonnepanelen op het dak BV zoekt:

Service Coördinator

<24 uur - Barneveld, 3771 NR, Zwolleweg 9
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!