logo
wvhj2023
© Fabian Plock | Dreamstime.com
© Fabian Plock | Dreamstime.com
16 oktober 2019

Limburg start proef met zonnepanelen op plaats van afgebroken varkensstallen

De provincie Limburg start een proef waarbij zonnepanelen geplaatst worden op de plaats van varkensstallen die afgebroken worden omdat boeren stoppen met hun bedrijfsactiviteiten.

Dit blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten waarin vragen van Provinciale Statenvragen van Forum voor Democratie beantwoord worden. In het kader van de warme sanering varkenshouderij hebben de provincie Limburg en gemeenten zich gecommitteerd aan een actieve rol bij het benaderen, begeleiden en ondersteunen van potentieel stoppende varkenshouders en het treffen van maatregelen om verrommeling van het platteland te voorkomen door sloop en/of herbestemming. Daarbij worden de stoppende ondernemers ondersteund in het vinden van een toekomstperspectief.

Saneringsregeling
De betreffende gemeenten hebben volgens het provinciebestuur uitgesproken behoefte te hebben aan nadere duiding van de relevante provinciale kaders, om zo de ondernemers te kunnen helpen bij zoeken naar perspectiefvolle (maatwerk)oplossingen. ‘Naar aanleiding van die behoefte hebben wij uitgesproken onder voorwaarden positief te staan tegenover het plaatsen van zonnepanelen op, vanwege deelname aan de saneringsregeling, vrijkomende agrarische bouwblokken en de meest betrokken gemeenten hierover te informeren. De uiteindelijke afweging en beslissing (ook voor wat betreft locatie) is maatwerk en wordt op lokaal niveau gemaakt.’

Hierbij benadrukt de gemeente dat het verlenen van subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen of het verstrekken van speciale financieringen niet aan de orde is (red. wel kan aanspraak gemaakt worden op reguliere provinciale financieringsinstrumenten). ‘Wij zien onze inzet als pilot om inzicht te krijgen of, vooruitlopend op de ontwikkeling van de Regionale  Energiestrategie (RES), deze optie meerwaarde heeft en praktisch uitvoerbaar is voor de realisatie van maatschappelijke opgaven.’

De pilot die de provincie start, richt zich op ondernemers die interesse hebben in deelname aan de saneringsregeling die een specifieke doelstelling en beoordelingssystematiek kent die gericht is op reductie van de geurbelasting. ‘Wij zien deze inzet als een pilot die (technische) inzichten oplevert voor de RES waaronder de gevolgen voor het elektriciteitsnet.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten