Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CBS, PBL, RVO.nl, Kadaster en Rijkswaterstaat bundelen krachten voor informatievoorziening energietransitie
© Sjoerd van der Hucht

CBS, PBL, RVO.nl, Kadaster en Rijkswaterstaat bundelen krachten voor informatievoorziening energietransitie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat gaan samenwerken bij informatievoorziening in de energietransitie.

De 5 organisaties gaan data, kennis en informatie bundelen om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te faciliteren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben de betrokken partijen gevraagd hun krachten te bundelen met het project Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET).

Productie van zonnestroom regionaal vertaald
Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende regionale en lokale initiatieven is voldoende betrouwbare informatie van groot belang. Het gaat daarbij volgens de betrokkenen bijvoorbeeld over de ontwikkeling en onderbouwing van de Regionale Energiestrategieën (RES) en planning rond aardgasvrije wijken. Dankzij de samenwerking in het VIVET-project dat loopt tot 2022 krijgt de energietransitie een regionale vertaling.

Per jaar wordt een werkprogramma vastgesteld. Het komende jaar wordt onder andere gewerkt aan een overzicht van het opgestelde vermogen van wind naar RES-regio en een regionaal eenduidig en actueel beeld van bestaande en reeds bekende warmtebronnen. Ook wordt de productie van zonnestroom regionaal vertaald met een onderscheid tussen grootschalige productie en kleinschalige productie zoals zonnepanelen op daken van huizen.

Ric de Rooij, chief information officer bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: ‘Slim gebruik van data staat hoog op de agenda bij het ministerie van EZK. Het ministerie werkt daarom samen met het CBS in het Departementaal Data Centrum (DDC) om dit te faciliteren. Het VIVET-project is hier een mooi voorbeeld van. Betrouwbare, actuele en uitwisselbare data, zoals die van slimme energiemeters, kunnen bijdragen aan een goede informatievoorziening en uitvoering van de energietransitie. De ministeries van EZK en BZK hebben verschillende partijen daarom gevraagd hun data te bundelen en beschikbaar te stellen in het VIVET-project.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Boss Energy Consulting zoekt:

Service Manager

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Solarcentury Nederland zoekt:

Senior Project Development Manager, Large scale Solar Power Plants

32-40 uur - Den Bosch
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!