Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zonnepark Heesch op losse schroeven: gemeente moet van rechter fouten in vergunning herstellen

Zonnepark Heesch op losse schroeven: gemeente moet van rechter fouten in vergunning herstellen

De rechtbank Oost-Brabant heeft een tussentijdse uitspraak gedaan waardoor de komst van een zonnepark in het Brabantse dorp op Heesch op losse schroeven is komen te staan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze – waar Heesch onder valt – gaf afgelopen februari een omgevingsvergunning af. Dit is tegen het zere been van 7 omwonenden die een rechtszaak hebben aangespannen. Bij het verlenen van de vergunning ontbrak volgens de eisers destijds een duidelijke onderbouwing van de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Vlak voor de zitting kwam die onderbouwing er alsnog, maar gezien de korte tijd tot de zitting heeft de rechtbank dat besluit nog niet beoordeeld.

Te weinig onderzoek
De rechtbank heeft in zijn uitspraak nu wel al aangegeven dat het besluit op onderdelen gebreken vertoont. Het besluit mist onder meer voldoende onderbouwing conform artikel 6.19 van de Verordening ruimte Noord-Brabant. Dit artikel stelt regels over waar en wanneer er zonneparken mogen worden gebouwd.

Ook is er volgens de rechter onvoldoende onderzoek gedaan naar de weerkaatsing van zonlicht. Het zou wel mogelijk zijn om anti-reflecterende zonnepanelen te gebruiken maar dat is volgens de rechter in de vergunning niet geborgd. Ook mogelijke geluidseffecten heeft het college volgens de rechtbank onvoldoende onderzocht. Daarbij gaat het niet om geluid van het zonnepark zelf, maar om weerkaatsing van weggeluid van de nabijgelegen snelweg. Doordat het geluid nu niet meer neerdaalt op weidegrond maar op zonnepanelen, zou dit andere effecten kunnen veroorzaken. Op deze punten van de rechtbank krijgt het college de gelegenheid om het besluit te repareren.

Beroepsgronden verworpen

In de uitspraak zijn verder een aantal andere beroepsgronden al verworpen. Zo is er aangevoerd dat het zonnepark strijdig is met het structuurplan dat de gemeente eerder heeft vastgesteld. De rechtbank zegt daarover dat zo’n structuurplan niet onomstotelijk vastlegt wat er met de grond gaat gebeuren. Na vaststelling van het Structuurplan in 2006 door de gemeenteraad heeft dezelfde raad in 2013 en 2016 moties aangenomen om de grond te gebruiken voor duurzame energie zodat ervan uitgegaan kan worden dat het zonnepark een gewenste ontwikkeling is.

Dat het gebruik van goede landbouwgrond voor een zonnepark niet wenselijk zou zijn, hoeft volgens de rechter ook niet de komst van het zonnepark in de weg te staan. Hetzelfde geldt voor de stellingen dat een andere plek beter zou zijn, dat zonneparken in een ander land rendabeler kunnen en dat er ook andere maatregelen mogelijk zijn om klimaatneutraal te worden, zoals het aanleggen van warmtepompen en isolatie. Het bestuurscollege moest en kon volgens de rechter alleen beoordelen of de aanvraag voor een vergunning voor deze plaats moet worden ingewilligd.

Netbeheerder verplicht aan te sluiten
Dat er problemen zijn met de capaciteit van het stroomnetwerk is volgens de rechtbank ook geen probleem, omdat de netbeheerder wettelijk verplicht is het zonnepark aan te sluiten en bovendien die aansluiting in dit geval al geregeld is.

Voor belanghebbenden die vrezen voor een waardedaling van hun woning en/of grond stelt de rechter ten slotte dat er de mogelijkheid bestaat om planschadevergoeding te vragen.

De gemeente moet de rechtbank nu binnen 2 weken meedelen of men gebruikmaakt van de gelegenheid om het geconstateerde gebrek aan de omgevingsvergunning te herstellen. Dat zou dan binnen 8 weken moeten gebeuren.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
G2 Energy zoekt:

Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Uddel en/of Zutphen
kWh People zoekt:

Senior Purchaser

Fulltime (40 uur) - Weesp
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!