Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Vlaamse energieregulator VREG wil injectietarief voor eigenaren van zonnepanelen
© Spacekris | Dreamstime.com

Vlaamse energieregulator VREG wil injectietarief voor eigenaren van zonnepanelen

De Vlaamse energieregulator VREG wil in 2022 een capaciteitstarief invoeren. Ook moet er een injectietarief voor eigenaren van zonnepanelen komen. Dat blijkt uit een voorstel waarover een openbare raadpleging start.

In het VREG-voorstel worden pieken in het netgebruik duurder. ‘We onderzoeken samen met onze belanghebbenden of de nettarieven elektriciteit hervormd kunnen worden’, schrijft VREG. ’De reden is het veranderende energielandschap. Nu worden de nettarieven voor gezinnen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) berekend op basis van de afgenomen elektriciteit (kilowattuur, kWh). Omdat we steeds meer decentraal zelf produceren met zonnepanelen en het aandeel elektrische voertuigen en warmtepompen in de toekomst naar verwachting sterk zal toenemen (energietransitie), zal het elektriciteitsnet meer en anders gebruikt worden en zal het blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Om het distributienet voor iedereen betaalbaar te houden, moeten consumenten en prosumenten aangemoedigd worden om het net efficiënt te gebruiken. Dit willen we bereiken door in de toekomst een deel van de nettarieven aan te rekenen op basis van capaciteit.’

Tarief waarschijnlijk zeer laag
Brancheorganisatie ODE Vlaanderen (red. waartoe ook PV-Vlaanderen behoort) stelt de communicatie van de VREG te betreuren. ‘We vinden het jammer dat ze dit injectietarief lanceren zonder duidelijk te maken wat dit precies betekent voor zonnepaneeleigenaren. De verwachting is dat het tarief zeer laag zal zijn, maar het veroorzaakt opnieuw onzekerheid. Bovendien veroorzaakt het invoeden van stroom door kleine installaties bijzonder weinig problemen.

ODE gaat in de komende periode namens de Vlaamse zonne-energiesector voorstellen doen om de plannen van de VREG te verbeteren.

Nettarief
De nettarieven zijn de tarieven die Vlamingen betalen om energie tot bij hun huis, onderneming of organisatie te krijgen. Voor een gemiddeld gezin gaat de voorgestelde hervorming over 183 euro of 19 procent van de totale elektriciteitsfactuur (red. cijfers juni 2019). Voor een klein bedrijf gaat het over 2.875 euro of 26 procent van de elektriciteitsfactuur.

Gezinnen en kleine bedrijven betalen een nettarief dat vooral kilowattuur-gebaseerd is, dus op basis van de afgenomen elektriciteit. Dit betekent hoe meer kilowattuur afgenomen wordt, hoe hoger de factuur. VREG wil de nieuwe tariefstructuur voor gezinnen en kmo’s invoeren op 1 januari 2022.

Digitale meter
De VREG kan op dit moment nog niet aangeven wat de toekomstige impact van het capaciteitstarief op de elektriciteitsfactuur van een prosument (red. een consument met zonnepanelen) zal zijn. ‘Om dit aan te kunnen geven, moeten we een duidelijker zicht hebben op de kosten van de netbeheerders voor het jaar 2022 en moeten we bepalen hoe we deze kosten zullen verdelen’, aldus de VREG. ‘Zodra we inzicht hebben in de impact op de factuur zullen we de burgers hier zeker nog over informeren.

De  digitale meter biedt op dit vlak volgens de VREG meer mogelijkheden dan de klassieke meter. Dit omdat de digitale meter, naast de afname en injectie, ook het piekvermogen kan registreren. ‘De data die hierdoor voorhanden zullen zijn, laten toe om de nettarieven op een toekomstbestendige, meer capaciteitsgebaseerde manier aan te rekenen. Met een digitale meter kunnen netgebruikers inzicht verwerven in hun capaciteitsgebruik, op basis daarvan hun gedrag bijsturen en zodoende hun netfactuur optimaliseren.’

Prosumententarief
Prosumenten met een terugdraaiende teller betalen vandaag het zogenaamde prosumententarief, een capaciteitstarief in functie van het maximaal AC-vermogen van de omvormer, uitgedrukt in euro per kilowatt. Als er een jaarlijkse netto-afname is, betalen zij hiervoor ook tarieven op basis van euro per kilowattuur.

De VREG stelt geen voorstander te zijn van het principe van de compensatie voor de nettarieven omdat dit de prosument niet aanzet om het elektriciteitsnet efficiënt te gebruiken door zoveel als mogelijk de elektriciteit te verbruiken op het moment dat de zonnepanelen deze elektriciteit opwekken. De invoering van een op capaciteit gebaseerd nettarief sluit aan bij dit standpunt. ‘We willen dat zowel consumenten als prosumenten prikkels krijgen om het net efficiënt te  gebruiken. We willen prosumenten blijvend aanzetten om zoveel als mogelijk aan zelfconsumptie te doen. Dit doen we in de nieuwe tariefstructuur door nog een deel van de nettarieven aan te rekenen op basis van bruto-kilowattuur.’

Verschuiven van verbruik
Door hun zelfconsumptie te verhogen, beïnvloeden prosumenten volgens de VREG mogelijk ook hun capaciteitsgebruik in positieve zin: door het verschuiven van hun verbruik naar momenten waarop hun zonnepaneelinstallatie produceert, worden mogelijk ook hun hoogste afnamepieken afgevlakt. Dit kan een besparing opleveren op het op capaciteit gebaseerde deel van de netfactuur.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
NovaVolt zoekt:

Zonnepanelen adviseur

NovaVolt zoekt 2 zonnepanelen adviseurs.
Fulltime • Midden-Nederland en Alphen aan de Rijn
SolarEdge zoekt:

BeLux Service Engineer VIP

SolarEdge zoekt in België een BeLux Service Engineer VIP
Fulltime • Antwerpen (België)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!