Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechtbank: eigenaar moet zonnepanelen van vakantiebungalow verwijderen omwille regels VvE

Rechtbank: eigenaar moet zonnepanelen van vakantiebungalow verwijderen omwille regels VvE

Een eigenaar van een vakantiewoning op een bungalowpark moet binnen 3 maanden zijn zonnepanelen verwijderen. Dat heeft de rechtbank van Midden-Nederland besloten in een civiele rechtszaak.

De civiele rechtszaak speelt zich af tussen een lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van een bungalowpark in de gemeente Bunschoten-Spakenburg en het bestuur van de betreffende VvE.

Voorstel afgekeurd
Op het betreffende bungalowpark in Bunschoten-Spakenburg staan 35 luxe recreatiewoningen, gebouwd in 2006, op een strook grond aan het Eemmeer naast de jachthaven. In de vereniging is discussie ontstaan over het plaatsen van zonnepanelen. In 2016 is de belangstelling voor zonnepanelen gepeild. Toen bleek dat vrij veel leden daar belangstelling voor hadden.

Het VvE-lid heeft tijdens de algemene ledenvergadering (alv) van maart 2017 een voorstel voorgelegd voor zonnepanelen op het dak van zijn huisje. Dat voorstel is niet goedgekeurd, maar de bungaloweigenaar heeft de zonnepanelen in april 2017 ondanks dit verenigingsbesluit toch laten plaatsen.

VvE eist verwijdering
In een extra alv heeft de vereniging vervolgens met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen besloten dat het VvE-lid de zonnepanelen moest verwijderen. Tot op de dag van vandaag zijn de zonnepanelen niet verwijderd. Om die reden is op de alv van juni 2018 volgens de notulen besloten om voor de zonnepanelen de regels te handhaven, inclusief het opleggen van boetes van 1.000 euro per 3 maanden (red. in de alv van november 2018 is het VvE-lid bovendien ontzet uit zijn lidmaatschap).

In juli 2018 heeft het VvE-lid met een verzoekschrift aan de kantonrechter een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt. De vereniging heeft een verweerschrift ingediend, alsook verschillende leden. Uiteindelijk heeft de kantonrechter de zaak verwezen naar een civiele rechter omdat de VvE een ‘gewone’ vereniging is daar het een bungalowpark betreft.

Eisen
Het VvE-lid heeft de civiele rechter verzocht de besluiten van de alv van juni 2018 over verwijdering van zijn zonnepanelen en de boetes te vernietigen. Ook wil hij terugkeren als lid van de VvE. Mocht hij niet terug mogen keren als lid, dan wenst hij ook niet langer bij te dragen aan de kosten van het bungalowpark.

De vereniging vordert als tegeneis de betaling van 5 boetes van ieder 1.000 euro en verwijdering van de zonnepanelen, met een dwangsom, rente en kosten.

Leden verdeeld
Tijdens de rechtszaak heeft de rechter vastgesteld dat de VvE-leden verdeeld zijn. Sommige staan helemaal aan de kant van het VvE-lid of van de vereniging, andere hebben een positie ergens daartussenin. Het beeld uit die verweerschriften is dat er binnen de vereniging onvrede is over trage procedures. Sommige leden vinden dat het VvE-lid inhoudelijk een punt heeft, maar hebben bezwaar tegen de manier waarop hij de andere leden voor het blok zet. Er zijn ook inhoudelijke bezwaren tegen zijn plan.

Het regelen van het beheer van een park als dit is volgens de rechter altijd lastig. In principe is iedere eigenaar de baas over zijn eigen stuk grond en zijn eigen huisje, maar er zijn ook gemeenschappelijke belangen. In dit geval zijn die geregeld met een erfdienstbaarheid in de leveringsakten. Daar staat onder meer dat het de eigenaren en gebruikers niet is toegestaan om: ‘zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Eigenaars Bungalowpark Wijdland veranderingen aan de recreatiewoning aan te brengen, waardoor het landschappelijk en/of architectonisch uiterlijk van het recreatiepark gewijzigd zou worden (...)’.

Concreet is toestemming nodig voor onder andere affiches, naamborden, verkoopborden of andere uitstekende voorwerpen, voor schuurtjes, terrassen of schuttingen en antennes.

Redelijkheid en billijkheid
De rechter is tijdens de rechtszaak ingegaan op de vraag of de besluiten van de VvE vernietigd kunnen worden wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. De maatstaf is in dit geval: heeft de alv in juni 2018 in redelijkheid kunnen komen tot het besluit om de regels te handhaven en boetes op te leggen.  

Het VvE-lid heeft aangedragen dat het plaatsen van zonnepanelen geen wijziging van het landschappelijk of architectonisch uiterlijk van het park is. Volgens het lid zijn de zonnepanelen bij het huisje niet of nauwelijks zichtbaar. Het lid vindt dat het verenigingsbestuur niet eenzijdig kan bepalen of het landschappelijk of architectonisch uiterlijk is gewijzigd; daarvoor moet een onafhankelijk orgaan worden benaderd.

De rechter concludeert echter dat de vereniging op de alv van juni 2018 in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit om de regels te handhaven. Er is volgens de rechter geen grond om die besluiten te vernietigen.

Uit vereniging gezet
Omdat het bestuur zich in de begeleidende brief over de ontzetting van het VvE-lid uit de vereniging beroept op de statuten, vindt de rechter ook dit geoorloofd. In de statuten staat namelijk dat ontzetting mogelijk is wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging. Dat het lid dat gedaan heeft – door zonnepanelen te plaatsen nadat hem daarvoor toestemming geweigerd was – is volgens de rechter evident. Daarom ziet de rechtbank geen grond om het besluit tot ontzetting te vernietigen.

Het feit dat het lid ontzet is uit het lidmaatschap, wil alleen niet zeggen dat hij niet meer hoeft bij te dragen in de kosten. Het lid heeft zich in de leveringsakte van zijn huisje verplicht tot (blijvend) lidmaatschap van de vereniging. Geschorste en niet-bevoegde leden blijven verplicht een bijdrage te betalen.

In beroep
Daarmee wijst de rechter alle vorderingen van het VvE-lid af. Omdat het lid ongelijk krijgt, wordt deze ook veroordeeld in de proceskosten. De tegeneis van de vereniging – verwijdering van de zonnepanelen en betaling van boetes – wordt door de rechter toegewezen. Dat gebeurt met de rente over de boetes, om dezelfde redenen waarom de eis van het lid wordt afgewezen. De rechtbank legt geen dwangsom op, omdat de vereniging zelf al boetes oplegt. De termijn voor verwijdering van de zonnepanelen wordt gesteld op 3 maanden, om partijen enige tijd te geven voor overleg. Het VvE-lid heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
SolarComfort zoekt:

Monteur Zonnepanelem

32-40 uur - De Chamotte 32, 4191 GT Geldermalsen
kWh People zoekt:

Senior PV Engineer

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!