logo
wvhj2023
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com
22 augustus 2019

Raad van State blokkeert zonnepark bij Budel vanwege PAS-uitspraak

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck afgekeurd vanwege een eerdere uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarmee gaat er ook een streep door het zonnepark.

ABN Amro heeft deze week een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat bouwprojecten ter waarde van 14 miljard euro op losse schroeven staan door de recente uitspraak van de Raad van State (RvS) over de beperking van de stikstofuitstoot. Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen, werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft eind mei in de uitspraak geoordeeld dat de overheidsaanpak niet voldoet, omdat de overheid toestemming geeft voor allerlei projecten die juist voor extra stikstofuitstoot zorgen. Daarmee mag het PAS volgens de Raad van State niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.

Stikstofplan
Bedrijven en overheden mogen daarom van de hoogste bestuursrechter van Nederland pas bouwen als ze een zogeheten stikstofplan hebben. Een stikstofplan moet per project duidelijkheid verschaffen welke maatregelen genomen worden om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen.

In de afgelopen maanden werd al duidelijk dat hierdoor onder meer de opening van Lelystad Airport vertraging oploopt. Ook de uitbreiding van de A27 en A12 bij Utrecht en de A15 en A12 bij Arnhem zouden volgens ABN Amro in gevaar zijn.

Eerste zonnepark geraakt
Nu de Raad van State een streep heeft gezet door het in september 2017 door de gemeenteraad van Cranendonck vastgestelde bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’, wordt voor het eerst een park met zonnepanelen geraakt door de PAS-uitspraak. Metalot, de naam van het industriepark, moet een innovatiecampus op het gebied van metaal en energie worden.

Het bestemmingsplan zou de benodigde uitbreiding mogelijk moeten maken van het industrieterrein Budel-Dorplein. De gemeente wil daar een duurzaam industriepark aanleggen, met aan de noordzijde van het bestaande industrieterrein ruimte voor bedrijven en natuur en aan de westzijde onder meer een zonnepark.

5 beroepschriften
Tegen het bestemmingsplan werden 5 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een daarvan worden bezwaren aangevoerd over het PAS en over de gevolgen van de stikstofneerslag op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen en Ringselven.

De gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat de zekerheid is verkregen dat de toename van de stikstofuitstoot door de komst van het industriepark niet leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de natuurgebieden. Dit blijkt uit de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt.

Habitatrichtlijn
Een van de indieners van een beroepschrift betoogt dat de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt, niet voldoet aan de Habitatrichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie daarover. Daarom vindt hij dat de gemeenteraad zich niet op het standpunt heeft mogen stellen dat hij de zekerheid heeft verkregen dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast.

De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld in strijd met de Wet natuurbescherming (red. artikel 2.8, derde lid), aangezien de gemeenteraad daarbij heeft verwezen naar de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het PAS. Het PAS heeft sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei echter geen rechtskracht meer. ‘Het plan moet, gelet op de samenhang tussen de verschillende plandelen, in zijn geheel worden vernietigd. Aan een bespreking van de overige gronden van appellanten komt de Afdeling niet toe’, concludeert de Raad van State dan ook.

‘Veel onduidelijkheid’
De gemeente Cranendonck moet niet alleen haar huiswerk opnieuw gaan doen, maar de proceskosten van de 5 indieners van een beroepschrift vergoeden.

De gemeente heeft inmiddels een eerste reactie gegeven. Het college van burgemeester en wethouders stelt de uitkomst van de rechtszaak te betreuren. ‘Op dit moment is er veel onduidelijkheid over hoe Nederland om wil gaan met de stikstofproblematiek. Op rijksniveau wordt gewerkt aan oplossingen hoe om te gaan met de stikstofaanpak voor de korte en lange termijn. De gemeente rekent erop dat er op landelijk niveau snel duidelijkheid komt over het nieuwe stikstofbeleid.’

De gemeente Cranendonck zal de uitspraak goed bestuderen en de impact hiervan met de betrokken partijen bespreken. Voor de gemeente Cranendonck stopt het bestemmingsplan hier niet. ‘We gaan samen met partijen voortvarend aan de slag om zo spoedig mogelijk tot een nieuw bestemmingsplan te komen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten